Proiecte Erasmus

Resurse

Oportunităţi

Vorbe cu Tîrg

Clubul Copiilor Tîrgu Frumos: un exemplu de bună practică!

duminică, 14 august 2016

Tîrgu Frumos se poate lăuda că are unul dintre cele mai active şi implicate cluburi ale copiilor din ţară şi acest lucru cu resurse limitate! Înfiinţat în 1971, Clubul Copiilor are în acest moment 7 cadre didactice şi 7 cercuri de activitate: muzică, dans, teatru, navo-modele, ecologie, electronică, pictură. Clubul Copiilor Tîrgu Frumos este subordonat Palatului Copiilor Iaşi, o instituţie ce a fost înfiinţată în anul 1953, sub denumirea de Casa Pionierilor, ce oferă copiilor şi tinerilor un număr de 55 de cercuri cu profile din domeniile cultural-artistice, tehnico-ştiinţifice, tehnico-aplicative şi sportiv-turistice.

Activităţile Clubului Copiilor Tîrgu Frumos se adresează copiilor din grădiniţe, şcoli primare, gimnaziale, profesionale şi liceale din oraşul Tîrgu Frumos şi satele limitrofe. La activităţi pot participa în mod gratuit şi la liberă alegere, copii preşcolari şi elevi din ciclul primar, gimnazial, profesional, liceal şi din casele de copii, fără deosebire de naţionalitate, sex şi religie, corespunzător intereselor, aptitudinilor şi preferinţelor lor. 

Din luna ianuarie 2016, Clubul Copiilor Tîrgu Frumos a încheiat un parteneriat cu Asociaţia SUPER TINERI - ASIRYS. În cadrul instituţiei, prin granturi norvegiene, a fost amenajat un centru de voluntariat, care în câteva luni a mobilizat peste 100 de voluntari, ce au organizat peste 150 de evenimente sociale, culturale şi sportive pentru copiii şi tinerii comunităţii. În urma acestei colaborări inter-instituţionale, a crescut calitatea serviciilor de educaţie nonformală furnizate comunităţii, dar şi vizibilitatea Clubului atât la nivel local, cât şi internaţional. 

În această vară, în cadrul clubului de vacanţă, Clubul Copiilor, în parteneriat cu ASIRYS, va oferi beneficiarilor săi oportunitatea de a participa la 2 proiecte internaţionale, finanţate prin Programul Erasmus Plus - un program care sprijină proiectele de educaţie nonformală. 44 de tineri şi lucrători de tineret, din 11 ţări, vor realiza activităţi cu participanţi români şi vor promova cetăţenia activă, diversitatea, voluntariatul şi educaţia prin metode nonformale. 
  
Prin activităţi inovatoare, prin implicarea comunităţii, a societăţii civile, prin deschidere faţă de tineri, Clubul Copiilor Tîrgu Frumos se remarcă pozitiv în rândul instituţiilor publice. E un loc care sprijină iniţiativa, care oferă copiilor şi tinerilor oportunităţi de a se dezvolta, de a dobândi experienţă personală şi profesională, de a se exprima prin artă şi a învăţa

Căutăm o super-comună!

vineri, 12 august 2016

Sunt 8 ani de când dezvoltăm proiecte de voluntariat pentru Tîrgu Frumos, proiecte prin care am acumulat experienţe extraordinare, am învăţat, am crescut. În aceşti ani am atras fonduri europene de aprox. 100 000 euro, am trimis tineri în peste 35 de ţări şi în peste 100 de mobilităţi, am implicat mii de copii, tineri, cetăţeni şi am facilitat sute de evenimente. Dacă la început organizam proiecte mici, fără buget, acum reuşim să gestionăm proiecte complexe. Cel mai nou proiect al nostru se numeşte "Grow your NGO", este finanţat de Programul Erasmus Plus, iar activitatea principală este o mobilitate internaţională, ce va începe pe 18 august. 33 de lideri de tineret din 8 ţări, vor veni în Tîrgu Frumos pentru a învăţa de la noi despre dezvoltare organizaţională, antreprenoriat social şi despre cum să-şi activeze comunităţile. 

"Grow Your NGO" va fi ultimul proiect implementat în Tîrgu Frumos. Vrem să restrângem activitatea din acest oraş din diverse motive, două dintre ele fiind lipsa unui spaţiu propice pentru a ne dezvolta următorul proiect şi faptul că mai bine de 40% dintre voluntarii noştri sunt din mediul rural. În ultimii ani, în oraş au apărut şi alte organizaţii active, 4 dintre ele deţin spaţiu gratuit în cadrul Centrului Multifunţional, astfel că sperăm că activităţile de voluntariat vor continua cu aceeaşi intensitate. 

Vrem să ne mutăm în mediul rural limitrof oraşului Tîrgu Frumos şi pentru că ne dorim un parteneriat solid cu autorităţile locale, scoatem la licitaţie iniţiativa noastră, ce poartă numele: "Rural Voluntar. Implică un sat, dezvoltă o ţară!".

Proiectul pe termen lung: "Rural Voluntar. Implică un sat, dezvoltă o ţară!" îşi propune dezvoltarea competenţelor antreprenoriale şi civice în rândul cetăţenilor din judeţul Iaşi, în special în rândul tinerilor din mediul rural. Ne dorim să crească numărul de proiecte, organizaţii şi iniţiative de antreprenoriat social în satele ieşene. Acestea, pe termen mediu şi lung, vor genera locuri de muncă, programe eficiente de educaţie şi schimbare durabilă, pozitivă.

Activităţile "Rural Voluntar. Implică un sat, dezvoltă o ţară!" sunt:

1. Amenajarea unui centru de dezvoltare rurală & voluntariat într-un sat din judeţul Iaşi, centru care să susţină şi să dezvolte iniţiativele locale;
2. Organizarea a cel puţin 40 de evenimente, proiecte şi tabere tematice, pe an, cu tematici precum: dezvoltare antreprenorială, agro-turism, educaţie nonformală, folclor etc.

Pentru a realiza aceste activităţi, căutăm o comună cu reprezentanţi deschişi, ce susţin inovaţia şi care vor să-şi transforme comunitatea într-un loc atractiv pentru tineri. Reprezentanţii comunei trebuie să contribuie cu următoarele:

1. Un spaţiu/teren potrivit, oferit Asociaţiei SUPER TINERI, gratuit, prin concesiune sau altă formă, într-unul din satele comunei. În acest spaţiu vor fi amenajate centrul şi tabăra, de către voluntari. 
2.  Deschidere, să contribuie activ, în măsura posibilităţilor, la implementarea proiectelor, să susţină iniţiativele dezvoltate în comună şi să ne ajute să mobilizăm comunitatea şi toate instituţiile publice. 

Ce oferim:

- Vom folosi toată experienţa noastră de 8 ani în mediul nonprofit, pentru a dezvolta comunitatea. Ne dorim un parteneriat solid şi integru cu autorităţile, în spiritul voluntariatului, care să ne permită să accesăm granturi europene care să rezolve nevoi şi probleme reale ale comunităţii.
- Vom promova comuna atât în ţară, cât şi în străinătate;
- Vom organiza evenimente, activităţi şi proiecte locale, naţionale şi internaţionale în comună, ceea ce îi va creşte atractivitatea atât pentru investitori, cât şi pentru locuitori;
- Vom amenaja trasee turistice (ex. piste de biciclişti) şi vom promova obiectivele turistice existente, oferind consultanţă gratuită cetăţenilor, în vederea dezvoltării de mici afaceri;
- Vom dezvolta iniţiative pentru menţinerea autenticităţii satului şi pentru recuperarea obiceiurilor, datinilor şi tradiţiilor populare.

Primăriile interesate, din judeţul Iaşi, ce doresc ca organizaţia noastră să activeze în comuna lor, sunt invitate să ne trimită un email la adresa supertineriasirys@gmail.com sau să ne scrie un mesaj pe pagina www.facebook.com/ASIRYS. 

PS: Am fost într-una din comune pentru a le propune proiectul nostru. 4 deplasări şi încă nu am reuşit să ne întâlnim cu primarul. :)

Apel voluntari EVS: 6 luni în Bulgaria

miercuri, 3 august 2016

Căutăm un voluntar român (17-30 de ani) interesat să desfăşoare un stagiu de voluntariat de 6 luni, în oraşul Blagoevgrad, din Bulgaria. Perioada stagiului este 1 septembrie 2016 - 28 februarie 2017. Sunt acoperite toate costurile prin finanţare Erasmus Plus: cazare, masă, bani de buzunar, asigurare medicală, mentor, cursuri de limbă, iar transportul se va deconta în limita a 275 de euro. Dacă doriţi să aplicaţi, vă rugăm să ne trimiteţi un articol care să conţină o scurtă prezentare personală şi câteva idei ale voastre, despre importanţa voluntariatului, pe adresa voluntarasirys@gmail.com sau ca mesaj, pe www.facebook.com/ASIRYS, până la data de 10 august 2016. Mai multe detalii despre proiect, puteţi găsi mai jos.


Project title: “Become a Volunteer! Change the World!”

Our project “Become a Volunteer! Change the World!” will be held in Blagoevgrad, and will last 18 months, but activities of volunteers in the office of Active Bulgarian Society organization will last 6 months. Four volunteers in total from Estonia, Romania, and Poland will be hosted in Blagoevgrad.


Dates of the activities: 

01/09/2016 - 28/02/2017 – for a volunteer coming from Estonia /Noored Ühiskonna Heaks/, and Romania /Asociatia SUPER TINERI/;

Objectives of the project:

- To take 4 young people, between 17 - 30 years old, who are unemployed, quitted or excluded from the formal education system in our organization for a period of 6 months each/ maximum 2 at the same time/;
- to improve their professional skills, knowledge and competences so that after their EVS project , they will have higher chances for professional realization on the labour market or in general;
- to help with the professional orientation of the young people in Europe, in order to increase their chances to find a job;
- to promote youth employment in the European Union, while enhancing their skills and qualifications, with special emphasis on combating youth unemployment;
- to promote European youth programs;
- to provide our volunteers competences in non-formal and informal education and training / during the voluntary service they will develop practical skills for working with groups - facilitating group processes, discussions, debates, trainings, public speaking, management of youth projects and many others/;
-to develop entrepreneurial and leadership skills of the participants as important aspects needed in the labor market;
-to encourage the active participation of young people in public life and to inspire them to act as multipliers of the new knowledge and skills in their local communities;
-To improve participants' skills for project development, management and implementation in the youth field.
- to boost the skills of young people for self-realization in the labour market.


Project context:
Each volunteer will work in an international team, under the direct supervision and guidance of their coordinator, will support our team and will help us to implement our current projects and initiatives. One of the tasks of the volunteers will be to organize consultations and meetings with students and other young people, sharing their own experiences and promoting the EVS and Erasmus+ opportunities for youth. They can organize their own themed clubs where to present their hobbies, organize discussions and debates, presentation about their country, culture, language, customs, traditions etc. This will give them the opportunity to unleash their potential and realize their ideas.
The volunteers will be working mainly together on the same projects.
Volunteers participating in the project will learn how to build relationships with coworkers, to work in a team and independently, take on the initiative and responsibility for the realization of a particular action. With so shaped objectives and results of the project, volunteers will be able to be fully and consciously involved in the life of local communities, act as representatives and leaders embody their own initiative, to represent a region or organization on a wider arena.


Volunteer’s profile:

The most important thing for us - are interests of volunteers, their willingness to work in an international team, and their motivation. We would like to host volunteers who are open- minded, empathic and kind, ready to learn Bulgarian, ready to gain new competences, and willing to take part in various activities during the day. A good command of English language would be a plus, as it is the working language we are going to use.


Methodology:

The project focuses on exchange of experience and knowledge between partner organizations, volunteers and our team, and the principles of non-formal education. Priority will be to work based on experience, competencies and interests of the volunteers. They will be the main actors of the learning process. The main part of the voluntary service will be in the form of methods of learning by doing, which will lead to the improvement and acquiring new knowledge, skills and competences for the volunteers in the field of non-formal and a self-reflection methods, self-development and organizing social initiatives, different campaigns, for their personal and professional development. The difference in nationalities will be considered as a resource for building up some basic key skills and competences among the participants, as well as promoting the inter-cultural dialogue. Thus, the volunteers will develop new attitudes, as well as some behaviors that will inspire confidence and will equip them with the necessary characteristics to find a job.


Impact:
We firmly believe that our project will improve and support the development of:
• the skills to develop youth projects and the importance of them to the society;
• skills to work in a team;
• abilities for self-expression through creativity and innovativeness, as well as the language skills for communication in a foreign language/English and Bulgarian, as well as in their mother tongue
• the volunteer's sense of independence by facing the new environment on their own;
• awareness of inter- cultural integration and dialogue;
• the establishment of European values, sense of solidarity and tolerance among young people;
• respect towards the personal and intercultural diversity.


The effect in the different levels will be:
- Breaking the stereotypes and the prejudices in the society about volunteering;
- Intercultural dialogue - by getting to know a new culture, traditions and customs;
- Promotion of Erasmus + European youth projects and opportunities for young people;
- Inclusion of a higher number of young people in voluntary campaigns and initiatives;
- Better visibility and promotion of the EVS program;
- Volunteering as a social inclusion.
The impact of the project in the international level will be:
- Better visibility for Erasmus+ and EVS Programme;
- Reduce youth unemployment in the EU in the long run by increasing the skills and competencies of young people;
- Promotion of volunteering in the EU;
- activating and motivating the young people.


EVS project “Become a Volunteer! Change the World!” has several main goals. The first goal is help preparing young people for entering the labor market. Volunteers, through participation in the project will have the opportunity to work in an international environment. Intercultural skills, new languages, teamwork, conscious approach to global issues that we are facing nowadays, responsibility are just a few of many features that will be developed.
The next main goal is to have monthly visits to local schools and universities, providing information to the local community about the EVS and Erasmus+ Program, holding presentations in the region which will bring mutual benefits. It will develop some key competences and soft skills such as public speaking, organizational skills, teamwork, etc.
We are also Eurodesk multiplier, so the future volunteers will have the opportunity to explore the Eurodesk online database and provide information to local youth who are interested.
Also, if there are interested people in our city, the volunteers can organize a free language course as a social initiative to the local comunity.


Insurance:
Please consider that the sending organization has to organize the insurance for volunteer. Volunteers have to be acquainted with insurance rules before/after arrival.


Travel costs:
- Please consider that we can use only the cheapest way of transport: by plane, train or by bus.
- Remember please that you can spend money on tickets 1 month before start of volunteer activity, not earlier.
- Please keep original tickets/invoices/boarding cards as they are needed for reimbursement purposes.
- Please make sure that travel documents include date of purchase as well.
- Please send us the approximate cost of transport to Sofia and from Sofia and please do NOT buy tickets before our confirmation.
- As soon as you know your arrival date/time inform us so we can arrange picking you up from airport/station.
The total travel budget for a round trip for each participant is 275 euro.
 

Host organization:
We are good, friendly guys, open- minded, ex- EVS volunteers, who want a positive and interested person to our team. Anyways, if you want to know more about the serious stuff from us, read the longer description of our organization below.


Active Bulgarian Society /ABS/ mainly focuses on cooperation with Bulgarian and foreign youth organizations to exchange experience in the field of education, culture, youth issues in the context of euro integration process, promote dialogue between young people from EU member states and candidate countries.
We work in the field of mobility learning such as organizing and being partners in many training courses, youth exchanges, volunteer initiatives, active European citizenship activities, sport, cultural, social, seminars, and conferences.
ABS works mainly with youth workers, non- profit organizations, social workers and citizens from the European Union and the partner countries.
ABS is based in Blagoevgrad and we cooperate successfully with the public institutions, universities, other local and foreign NGOs mainly in the field of non-formal and informal education and active youth participation.
ABS was partner and organizer of projects with youth workers, young leaders, youngsters with fewer opportunities and youth from disadvantaged background.
We organize projects on youth leadership, entrepreneurship, active citizenship, education through sport methodology, intercultural dialogue, management of human resources and others.
ABS has strong partner cooperation with organizations from all the EU and partner countries.
Since 2016 we are Eurodesk Multiplier for our region. This help us to inform, guide and empower young people from our region to participate in learning mobility programmes and encourage them to become active citizens. ABS has large experience with organizing eco-initiatives, volunteer campaigns, debates on topical issues, happenings, flash mobs in Blagoevgrad, training courses, intercultural dialogue projects and other events where we try to foster interest and active participation of young leaders and youth workers from our region.

Moreover, ABS has cooperated successfully in many projects in the field of learning mobility as sending participants and preparing young people for better employability.
ABS has implemented very successfully already several similar international training courses by that time in Bulgaria and is about to prepare others once the results of the selection process become official. All partner associations with whom ABS has worked so far expressed positive feedback regarding our work for hosting youth workers mobility project and ABS will be keeping the standards of its work in order to bring even better quality of our future projects.
Till 2018 ABS is EVS accredited to send, coordinate and host up to 2 volunteers at the same time. Currently, the organization is working in enlarging its scope and activities.
Last but not least, Active Bulgarian Society is one of the key Y-E-N / R-E-J members. Since its creation 23 years ago, Y-E-N / R-E-J has organized more than 100 international projects bringing together social workers, youth workers and young people with fewer opportunities to engage in social inclusion. More than 5000 youth and social workers have participated and been trained in our events.
The key staff of ABS has wide experience in the field of learning mobility; we all are fluent in English. All the staff has long term experience working in international environment or in foreign companies.
In ABS we try to create pro-active attitudes towards social inclusion and global issues in our local society; to encourage participation and involvement of young people in social processes and to develop practical skills in non-formal and informal education through different methods (conferences, meetings with local representatives of the state, flash mobs, etc.).

Active Bulgarian Society facebook page:
https://www.facebook.com/ActiveBulgarianSociety/


About Blagoevgrad:
If you’ve never heard of Blagoevgrad, you’re in for a pleasant surprise. The Rough Guide to Bulgaria named the town the ‘coolest place in southwest Bulgaria,’ and with good reason.
It’s a small, vibrant university town (20,000 of the 80,000 residents are students!) within easy reach of the capital Sofia (a 1hr drive or easy bus ride away.) Blagoevgrad is home to two universities, the South-West University "Neofit Rilski" and the American University in Bulgaria.
There’s something for everyone in Blagoevgrad; the restored old quarter bustles with cafes and bars in a lively cultural scene set against beautiful architecture.
In town you’ll be spoilt with 2.5km of leafy park alley for strolling, a fascinating historical museum and a rich program of events. Nightclubs, opera, restaurants and over 100 theater performances per year keep the lively population entertained.
It’s easy to get away and experience some of Bulgaria’s most stunning natural attractions too: the spa town of Sandanski, the Seven Lakes of Rila and two world class ski resorts (Bansko and Borovets) are close by. There are biking adventures to be had around town, and fans of hiking can take in some breathtaking views on foot.
For those seeking adventures further afield, you’ll be happy to find Macedonia on the doorstep (30km) and the delights of Greece only an hour’s drive away (84km).


Life in Bulgaria
Bulgaria is located in Southeast Europe, in the northeast part of the Balkan Peninsula. Bordered by the Black Sea to the east and the Danube to the north, Bulgaria shares borders with Turkey, Greece, Macedonia, Serbia and Romania. The climate is temperate with increasingly short, cool winters and long, dry summers.
As you’d expect, this puts this sunny, pleasant land in a unique position at the crossroads of civilizations, both modern and ancient. Lifestyle and culture in what is now Bulgaria have developed over thousands of years—indeed, Bulgaria is the origin of the most ancient civilized societies in Europe.
Although it may seem that in some rural villages, time has stood still (it’s common to see elderly villagers plowing with a donkey and tending their sheep and goats), Bulgaria is a modern, forward-thinking country with a strong culture of innovation in its expanding business centers.
A member of the European Union since 2007, Bulgaria has emerged from the shadow of Communism to take its place as a democratic, safe, hospitable destination ripe with economic opportunity, a developing tourism industry and beautiful natural resources.
Bulgaria is one of the most diverse countries in Europe, and its relatively compact size and accessible highway system means you can travel from seaside to ski slope in a single day. With many hiking trails, protected sites of historic interest, spas, wine trails and opportunities for eco-tourism and adventure sports, Bulgaria is one of Europe’s most exciting, hospitable (and affordable) destinations. The food is fresh and delicious too!


Weather in Blagoevgrad, Bulgaria:
Blagoevgrad is said to be one of the most sunny cities in Bulgaria.
As the weather here can be quite unpredictable, to get the best out of your Bulgarian experience it is important to include both an umbrella and sunglasses, necessary equipment all year long, so warm clothes for winter time and some things for summer time.
The climate is transitional continental with a strong Mediterranean influence, due to air masses that enter from the south valley of the Struma river. The city is protected from cold northerly winds due to the natural barrier of the high hills of Rila massifs.
During the autumn and spring the weather is often changeable – you are likely to enjoy moderately warm temperatures from April to June and from September to October, but it is also possible to see snow in April or people wearing short-sleeves in October. The weather in Bulgaria is also characterized by transitional periods between the four seasons of the year.
Thanks to the many mountain forests around the town and the lack of industrial pollution, the air is clean in Blagoevgrad. Winter is mild, brief and marked by little snowfall. The average temperature in January is 0.6 °C. Summers are long and dry, with a small amount of rainfall. The average July and August temperature is 24 °C and the maximum temperature measured in Blagoevgrad is 44.6 °C.
 
Living conditions:

Food:
Volunteers will get 110 euro for food every month from coordinating institution


Accommodation:
a) Volunteer will be accommodated in room (in most cases alone or shared with another volunteer) in their own flat with bathroom and kitchen.
b) Volunteers will share a flat together, they usually have single or double rooms.
c) Flats are furnished and equipped with pillows, duvet covers, pillow cases and washing machine.
d) Internet connection /Wi-Fi/ will be provided.


The practical arrangements (working hours, days off, holidays):
- Each volunteer will work from Monday to Friday, around 35 hours per week, that is, no longer than 6 hours a day. Usually from 10 a.m. to 4 p.m
- Volunteers will have 2 days off per month (altogether 12 days throughout the project, which can be taken off monthly or all together for a bigger holiday). In all cases volunteers have to inform their hosting/coordinating organization about their plans.
- All Bulgarian holidays are also free for the volunteer.
 

Pocket money:
Volunteer will get pocket money every month - 70 euro/ or the equivalent in Bulgarian currency/.
Money will be transferred every month to volunteers.
 

Local transport:
Volunteer will not need to use any local transport as our office is located in the city center and their accommodation will be in a walking distance. However, if they need to use the local transport, the prices of the taxi fares in Blagoevgrad are very cheap and you can travel from one side of the city to the other for less than 2 euro, rent a bike, or use the public transport which is well arranged.


Language support:
Even though the working language is English, still each volunteer will have the opportunity to attend a Bulgarian language course. Language support will be arranged by coordinating institution. Course will be held by professional Bulgarian as a foreign language teacher. Duration of the course depends on the length of the project. As a coordinating organization, we will provide other opportunities to practice Bulgarian (tandem meetings, etc.). Moreover, our team will assist the learning process of each volunteer.


Mentor:
The coordinating organization provides the volunteer with a mentor’s support who will help the volunteer set learning goals and together they may evaluate them after the project has finished. Also, the mentor can help the volunteer with emergency situations, such as going to the doctor, or orientation and information about the local life and all events happening.


Youth Card:
It is a special edition card dedicated to people who participate in European Voluntary Service. It gives an opportunity to travel/ try out new things – all this the cheapest possible way. The card has to be given to all volunteers up to the age of 30, and is valid for one year (or until the last day before the volunteer’s 31st birthday.

Grow your NGO: Call for participants

We are looking for 2 participants from UK and 2 from Poland to attend the training course "Grow your NGO", in Romania. The profile we're looking for are youth workers, aged 18-35 with experience in running NGOs, companies and/or projects. Accommodation, local transportation and other activity costs are covered by the hosting organization during the project dates: 18 August (arrival day) – 27 August (departure day).

The „GROW your NGO” project is an Erasmus Plus training course involving 11 partners from 9 countries. The course will be held between 18-27 August 2016 in Cucuteni, Tirgu Frumos and Iaşi. The countries involved are: Romania, Portugal, Greece, Croatia, Poland, Slovenia, Germany, Macedonia and the UK.

The project aims to develop entrepreneurial competences among 33 young people interested to develop their own youth organizations through social entrepreneurship initiatives. During eight days, young people will participate in several activities, presentations, discussions, exercises, workshops, study visits in order to share best practices on how to develop an organization with limited resources.

Participants will have the opportunity to develop skills and competencies through non-formal education and practice. The young people involved will be supported to develop new projects for the sending organization and reflect on personal development projects as social entrepreneurs.

If that sounds like you, please fill in this application: https://goo.gl/forms/1oHdrwbIYQhVUpsf1 by 7 August. If you have any questions, you can write us to superyouthprojects@gmail.com.

Simpozionul de arte vizuale HUMAn 2016

luni, 1 august 2016

În perioada 7-21 august 2016, va avea loc, în satul Cucuteni, "Simpozionul de arte vizuale HUMAn 2016". Evenimentul este organizat de Ionela Sandrina Mihuleac în parteneriat cu Asociaţia SUPER TINERI (ASIRYS), fiind un eveniment finanţat atât din fondurile strânse în cadrul evenimentului Swimathon 2016, organizat de către Fundația Comunitară Iași, cât şi de Uniunea Europeană prin Programul Erasmus Plus, în cadrul proiectului "Grow your NGO". 

Povestea simpozionului a început în urmă cu 14 ani. Din 2002, timp de 11 ediţii, simpozionul a implicat mii de copii şi zeci de artişti, oferind comunei Cucuteni numeroase beneficii: creaţii artistice, educaţie culturală, vizibilitate. În 2012, în urma unor probleme legate de locaţie, simpozionul a fost întrerupt, moment în care Ionela Mihuleac a decis să construiască un centru cultural,  cu o arhitectură în armonie cu natura şi cu elemente inspirate din cultura Cucuteni. Astfel că după 3 ani de muncă continuă şi aşteptare, într-un spaţiu nou, destinat special activităţilor culturale, Simpozionul HUMAn revine, dând startul unei noi serii de tabere de arte vizuale.

"Simpozionul de arte vizuale HUMAn 2016" îşi propune:
- Realizarea unor creaţii artistice de ceramică, sculptură, design interior, desen, pictură, instalaţie care să decoreze spaţiu nou creat al atelierului internaţional de artă de la Cucuteni;

- Reluarea activităţilor de creaţie artistică în spaţiul socio-cultural contemporan al comunei Cucuteni, leagănul civilizaţiei neolitice;
- Realizarea cadrului specific şi propice pentru continuarea acestor tipuri de activităţi cu o durată mai scurtă, dar cu o ritmicitate mai mare în viitor;

- Realizarea porţilor de intrarea în curtea locului de creaţie;
- Construirea unui cuptor din cărămidă pentru arderea lucrărilor de ceramică realizate;
- Realizarea unei expoziţii şi a unui spectacol în finalul simpozionului cu implicarea tuturor participanţilor, artiştilor şi copiilor, la care este invitată toată comunitatea locală, dar şi susţinătorii proiectului din judeţul Iaşi şi din ţară;
- Promovarea culturii Cucuteni dar şi a comunei ca loc cultural contemporan;
- Atragerea unui număr cât mai mare de vizitatori în zonă.


Beneficiari:
- Un număr de 10 artişti din România;
- Circa 80 - 100 de copii din comuna Cucuteni, judeţul Iaşi;
- Un număr de 20 de tineri din oraşul Tg. Frumos (aflat la 9 km de Cucuteni), voluntari în Asociaţia „Super Tineri”;
- Întreaga comunitate locală care va participa la evenimentele din finalul simpozionului;
- Vizitatorii campusului de creaţie care vor putea vedea lucrările realizate în cadrul simpozionului şi după finalizarea proiectului. Lucrările vor fi în cadrul expoziţiilor permanente care se vor crea cu această ocazie, fiind vorba de un loc destinat în permanenţă turismului cultural.
 

Programul Simpozionului HUMAn 2016:7 august, orele 18.30 – deschiderea cu prezentarea artiştilor, a programului şi a unui moment muzical susţinut de tineri de la ASIRYS şi din Cucuteni;

8-12 august – activităţi de atelier: ceramică, sculptură, colaj, fotografie, pictura, poezie, drumeţii în satele din comună;

13 august – activităţi de atelier, concursuri cu copiii;

14 august – excursie cu vizitarea unor obiective turistice din judeţ;

15 – 19 august – Metoda TOTEM are ca principale elemente: activismul în educaţia non-formală, conceptele de reciclare (recycle & upcycle), dezvoltare personală, precum şi cea profesională.
Atelierul Metodei Totem susţinut de către Jean-Baptiste Odobestianu (Manitou) şi Ana-Maria Anghelescu (Arlequin) este unul interactiv şi se bazează pe lucrul cu instrumente de percuţie şi complementare percuţiei, precum: Djembe, OceanDrum, Maracas, Tamburina, Rainstick şi multe altele pe care vă invităm să le descoperiţi.
Utilizând metafora ca instrument principal, scopul atelierului este regăsirea şi dezvoltarea ritmului propriu şi a armoniei aducând în prezent ritualuri şi elemente ancestrale folosite de triburi: foc, apă, vânt, pământ. Prin muzică, improvizaţie şi joc - ritmul individual se împleteşte în ritmul comunităţii, iar întregul devine o reîntoarcere la valori primordiale.
Jean-Baptiste Odobestianu este musicoterapeut. Acesta susţine ateliere de Stand-Up Drumming, Întâlnire cu Şamanul.
Ana-Maria Anghelescu este antropolog şi co-facilitator al atelierelor Drumming, Stand-up Drumming
;

20 august - pregătirea expoziţiei, repetiţii pentru spectacolul de închidere;

21 august, începând cu orele 18.30 – închiderea: vernisaj, spectacol, foc de tabără

Activităţile de atelier cu copiii din Cucuteni vor fi între orele 17.00 – 19.00.


În perioada 18-21 august se vor desfăşura activităţi împreună cu oaspeţii din programul Erasmus Plus, lideri de tineret din 11 asociaţii şi nouă ţări: Portugalia, Grecia, Croaţia, Polonia, UK, Germania, Macedonia, Slovenia şi România.

9 ani de ASIRYS

În acest an sărbătorim 9 ani de activitate. Pe 26 februarie 2009, asociaţia noastră a obţinut certificatul de înregistrare fiscală, însă a...