Proiecte Erasmus

Resurse

Oportunităţi

Vorbe cu Tîrg

Despre dezbaterile academice

luni, 31 octombrie 2011

Dezbaterile sunt o modalitate formală de argumentare care implică două tabere opuse (indivizi sau echipe) care, prin intermediul argumentelor şi viziunii pe care o adoptă, urmăresc să discearnă ce conduită sau mentalitate este de dorit sau mai plauzibilă în raport de o anumită problemă sau aspect conflictual prezent în societate şi care necesită o rezolvare. 

Astfel, se urmăreşte dezvoltarea unui sistem de gândire independent, întemeiat pe informaţii valide filtrate critic, precum şi îmbunătăţirea abilităţilor de convingere, pledare în public şi dialog deschis. 

Abordarea de tip pro - contra permite paticipanţilor dezvoltarea capacităţii de analiză a problemelor controversate şi ajută la obţinerea unei imagini nedistorsionate de prejudecăţi. În acest context, participanţii vor fi determinaţi să emită judecăţi asupra unei „moţiuni" folosind criterii obiective, şi totodată, să apere o poziţie folosind argumente susţinute de dovezi şi nu de simple opinii. 

Reuşita într-o dezbatere se bazează pe abilitatea de a convinge arbitrii şi publicul de relevanţa ideilor introduse în discuţii şi de justeţea concluziilor pe care le înaintează participanţii, concluzii la care aceştia sunt încurajaţi şi îndrumaţi să ajungă în urma unui proces de informare, evaluare şi analiză critică. Dezbaterile pun un accent deosebit pe procesul de documentare, pe calitatea şi cantitatea de informaţii (dovezi) furnizate în sprijinul argumentelor, pe filosofia promovată de fiecare dintre cele două echipe, pe stilul de prezentare şi pe abilităţile de persuasiune, astfel încât dezbaterea să funcţioneze ca un catalizator şi un mediu de vehiculare a ideilor şi de dezvoltare a abilităţilor critice şi a percepţiei asupra fenomenului social actual. Nu în ultimul rând, ascultarea atentă, deschiderea către comunicare şi respectul reciproc între participanţi sau echipe reprezintă factori care tranformă dezbaterile într-un instrument de coeziune socială şi dezvoltare colaborativă utilă procesului educaţional. 

În esenţă, tehnicile de dezbateri dezvoltă: 
 • capacitatea de cercetare extensivă a unei teme; 
 • adaptarea la lucrul în echipă; 
 • abilităţi de analiză şi sinteză precum şi înlesnirea abilităţii de a trasa legături interdisciplinare; 
 • capacitatea de a construi raţionamente întemeiate pe fapte şi dovezi şi de a răspunde la raţionamente astfel construite;
 • uşurinţa vorbitului în public pe o temă pregătită sau oferită pe loc etc. 

Practicarea dezbaterilor îi pregăteşte pe participanţi: 

 • să acţioneze şi să participe inteligent în viaţa socială; 
 • să investigheze şi să analizeze probleme importante ale lumii contemporane; 
 • să sintetizeze informaţii; 
 • să lucreze în echipa alături de colegi; 
 • să răspundă prompt şi analitic unor solicitări; 
 • să fie ascultători critici. 

Odată cu anunţarea temei dezbaterii, participanţii încep: documentarea, care presupune citirea activă (efectuarea de adnotări pe marginea textului, identificarea de întrebări în legătură cu textul citit şi elaborarea de idei); explorarea posibilităţilor de interpretare a temei dezbaterii prin analizarea definiţiilor termenilor-cheie din enunţul acesteia, activitate care presupune tocmai analizarea problemei respective din toate perspectivele posibile; elaborarea sistemului de argumentare care presupune analizarea, evaluarea, interpretarea şi sintetizarea faptelor identificate în faza de documentare, precum şi sprijinirea uneia dintre perspective cu argumente, dovezi şi raţionamente. Astfel, dezbaterile reprezintă un instrument util şi eficient în dezvoltarea unor abilităţi esenţiale de comunicare, argumentare şi oratorie, având ca scop dezvoltarea unei gândiri libere bazată pe temeinicia premiselor şi a informaţiei, servind drept mijloc de completare şi punere în practică a cunoştinţelor şi abilitaţilor generate prin intermediul educaţiei formale şi contribuind la conturarea unor caractere bine conturate şi active implicate în rândul tinerilor.

scris de Teodora Oprea 
Closer to Oxford

Seminar dezbateri şi argumentare pentru începători

sâmbătă, 29 octombrie 2011

Denumire eveniment: Seminar dezbateri şi argumentare pentru începători

Loc de desfăşurare: Universitate "Petre Andrei" Iaşi


Data: 5 noiembrie 2011, orele: 14,00 – 20,00 

Termen limită pentru înscriere: 2 noiembrie 2011, ora 24,00

Dacă:
- Eşti student sau masterand;
- Fără experienţă în arta dezbaterilor şi argumentării.

Formatori:
Teodora Oprea
Liviu GajoraCondiţii de participare:
- Completarea formularului de pe adresa:
- Asumarea prezenţei pe toată durata seminarului.

Criterii de selecţie:
- Motivaţia în relaţie cu tema seminarului.

Selecţia participanţilor se va realiza pe baza formularului de candidatură.
Rezultatele finale cu participanţii selectaţi vor fi anunţate pe 3 noiembrie 2011.

Pentru acoperirea tuturor locurilor disponibile se va realiza şi o listă de rezervă la care se va apela în cazul în care vor exista participanţi selectaţi care din motive obiective nu mai pot participa.


Persoanele selecţionate se angajează să participe la toate activităţile prevăzute în program pe toată durata seminarului.


Lista de participanţi acceptaţi (ordine alfabetică):

Anca Popa-Iscu
Andreea Vrabie
Babalunga Paulina
Bogdan Gavriloaia
Catalina Mihalache
Cazacu Vitalii
Codreanu Alexandra
Corina Secureanu
Igor Rotaru
Marina Savca
Mihaela Prepliceanu
Mihai Baboi
Mona Mustafa
Petru Cimpeanu
Sacaliuc Anastasia
Valentin Iulian Toc

Lista de rezervă:

1. Tatiana Lavric
2. Tatiana Munjiu
3. Irina Secrieru
4. Dumitrita Rodica Ciucanu
5. Roxana Contu
6. Tiberiu-Constantin Aruştei
7. Olga Țurcan
8. Vasilica Iuraşcu
9. Elena Vitcaci

Responsabil: Mihaela Diana Podariu
Ofiţer de proiect Iaşi
Email: mihaeladianap@yahoo.com
Web: www.closer2oxford.ro 

Proiect finanţat de Open Society Institute şi Raţiu Family Foundation. Parteneri: Policy Center for Roma and Minorities, Centrul pentru Jurnalism Independent, Centrul de Resurse şi Participare Publică, Foreign Policy România, British Council România, Hotnews.ro, Europuls.ro, Cogitus.ro, ELSA, PRIME, LEAP, VIP, Lume Bună, România Pozitivă, ASJC, Young Iniţiative, OSUŢ, TRUST, Carevasăzică, Radio Transilvania, TVR Cluj, Ziarul de Iaşi. Proiect susţinut de facultăţi şi universităţi din cele cinci centre universitare.

Closer to Oxford îţi propune un tutorial de argumentare şi o moţiune provocatoare

joi, 27 octombrie 2011

Eşti student sau masterand în unul din oraşele Bucureşti, Cluj, Craiova, Iaşi sau Timişoara?

Dacă vrei să îţi probezi capacitatea de argumentare, de susţinere a unei pledoarii sau de reconstrucţie a unei idei atacate de oponent, te invităm în programul Closer2Oxford. Ţi-am pregătit un tutorial de argumentare pentru a te susţine în scrierea unui caz de debate convingător. Moţiunea rundei e un bun prilej de antrenament dacă te interesează o carieră în avocatură, jurnalism, diplomaţie, consultanţă sau comunicare, dar şi dacă vrei să înţelegi mai bine o temă "clasică", intens dezbătută de-a lungul timpului: 


    E timpul să afirmăm că nesupunerea civică este legitimă într-o democraţie?

Poţi câştiga un seminar de lectură critică (10 ore), dacă te vei situa în primii 16 debateri/oraş, abonamente pe trei luni la British Council Library (în Bucureşti, Iaşi şi Cluj). Toţi participanţii beneficiază de o ofertă specială din partea Foreign Policy România. În finalul seriei, în luna decembrie, moţiunea va fi expusă audienţei într-o dezbatere publică - model Oxford - în universitatea ta, iar cei 8 studenţi care fac echipe cu invitaţii vor primi vouchere pentru cărţi pe gustul lor.

Paşii sunt aceştia:

A. Înregistrează-te pe site-ul www.closer2oxford.ro (secţiunea register). Cei care au jucat în rundele anterioare nu au nevoie să-şi facă alt cont, dar e necesar să îşi reînregistreze echipa în această rundă (cu acelaşi coechipier sau cu altul) pentru a putea intra în competiţie. Deadline de înregistrare echipă: joi, 3 noiembrie 2011.

B. Dacă nu ai mai jucat în alte runde, invită un coleg/ o colegă pentru a face o echipă de doi membri. Dacă nu ai echipă, poţi găsi un coechipier pe site, printr-o procedură simplă.

C. După ce colegul/colega confirmă, veţi afla dacă sunteţi afirmatori sau negatori.

Gata! În acest moment te poţi apuca de pregătire; toate discursurile vor fi postate pe pagina de profil, odată ce începe competiţia. Toate dezbaterile sunt în limba română.

Pentru orice nelămurire referitoare la înregistrare, scrie-ne la office@closer2oxford.ro. Pe platforma www.closer2oxford.ro găseşti kit-ul de argumentare, regulamentele de debate şi de arbitraj, materiale de research despre moţiune, un demo-debate şi toate debate-urile online din rundele anterioare.

E timpul pentru argumente.

Argumentele tale!

Echipa ”Closer to Oxford”

București, Cluj, Craiova, Iași, Timișoara


Proiect finanţat de Open Society Institute şi Raţiu Family Foundation. Parteneri: Policy Center for Roma and Minorities, Centrul pentru Jurnalism Independent, Centrul de Resurse şi Participare Publică, Foreign Policy România, British Council România, Hotnews.ro, Europuls.ro, Cogitus.ro, ELSA, PRIME, LEAP, VIP, Lume Bună, România Pozitivă, ASJC, Young Iniţiative, OSUŢ, TRUST, Carevasăzică, Radio Transilvania, TVR Cluj, Ziarul de Iaşi. Proiect susţinut de facultăţi şi universităţi din cele cinci centre universitare.

Târgul Liceenilor Întreprinzători

miercuri, 26 octombrie 2011

15 septembrie... ba nu, anul acesta 12 septembrie a însemnat pentru elevi prima zi de şcoală. Pentru ASIRYS a însemnat începutul unui nou proiect, ce are ca scop introducerea în şcoală a educaţiei nonformale. Responsabilul de proiect: Mihaela Diana Podariu, în rolul de profă de economie generală, educaţie antreprenorială şi economie aplicată, cu un total de 29 de ore, 21 de clase, 525 de elevi; şcoala: Colegiul Tehnic "Unirea" Paşcani; metode folosite: participative!

De ce metode participative?

Toată activitatea noastră în ASIRYS se bazează pe metode participative, metode care ne-au demonstrat în multe rânduri că facilitează procesul de învăţare şi contribuie la dezvoltarea de abilităţi şi competenţe atât pe plan profesional, cât şi personal. Printre abilităţile şi competenţele ce pot fi dobândite de tineri prin metode participative se pot enumera: lucrul în echipă, spiritul antreprenorial, capacitatea de organizare, comunicarea publică, exprimarea propriului punct de vedere, creativitatea, inovativitatea, încrederea în forţele proprii, adaptabilitatea, capacitatea de a înţelege termeni de specialitate.

Dar concret ce presupune proiectul?

"Metodele de învăţare pe care le-am folosit în cadrul activităţii didactice sunt inspirate din educaţia nonformală, domeniu susţinut de Comisia Europeană, mai ales prin Programul Tineret în Acţiune. La fiecare clasă, pe lângă metode precum open-space, teatru-forum, brainstorming etc., am folosit şi simularea unei întreprinderi, tinerii asumându-şi rolul de producători de bunuri. Astfel că în fiecare clasă au fost create 4-5 echipe, care au constituit un SRL. Pe structura celor 5 P (produs, piaţă ţintă, preţ, promovare, plasare) din mixul de marketing, elevii au dezvoltat un plan de afaceri pentru un produs creat de ei.

Însă activitatea nu s-a rezumat doar la realizarea unui plan de afaceri, ci a presupus şi implementarea acelui plan. Astfel că elevii după ce au stabilit produsul pe care îl vor realiza, după ce au ales un segment din piaţă căruia să i se adreseze, după ce au dat un nume firmei şi şi-au stabilit un slogan etc., au trecut la realizarea produsului, mai simplu spus la producţie. 

După ce procesul de producţie a fost finalizat, iată că a sosit momentul dedicat simulării procesului de vânzare-cumpărare în cadrul unei ample acţiuni pe care am numit-o: Târgul Liceenilor Întreprizători". (Mihaela Diana Podariu)

Care e planul?
 

Elevi implicaţi: aproximativ 16 clase (a X-a, a XI-a, a XII-a, a XIII-a) - 250 de elevi      
Locaţia: holul Casei de Cultură „Mihail Sadoveanu” Paşcani 
Data şi ora: 29.10.2011, ora 14,00 – amenajare, pregătire standuri, ora 15,00 – deschiderea oficială, orele 15,00-20,00 
Activitate: simularea de către firmele de exerciţiu a procesului de vânzare-cumpărare, proces care va avea ca scop strângerea de fonduri pentru amenajarea unui laborator de economie şi educaţie antreprenorială, care să servească şi ca centru de voluntariat, în Colegiul Unirea; (evenimentul se desfăşura simultan cu Balul Bobocilor Colegiului „Unirea”)

Afaceri din portofoliul elevilor: 


În cadrul Târgulul, actorii implicaţi vor fi:
 • statul: reprezentat de profesor, care va stimula întreprinzătorii (prin plusuri!); 
 • întreprinzătorii: reprezentaţi de elevii care vor încerca să-şi vândă produsele, să negocieze cu clienţii şi concurenţii, să identifice un spaţiu comercial potrivit (o masă), să-şi amenajeze standul astfel încât acesta să fie cât mai atractiv pentru potenţialii clienţi. Toate acestea vor contribui la simularea unei economii de piaţă, unde cererea cu oferta se întâlnesc, unde există concurenţă, oportunităţi şi ameninţări oferite de mediul extern.
 • clienţii: care vor fi reprezentaţi atât de participanţii la evenimentul Colegiului „Unirea”, cât şi de persoane din comunitate.
 • clienţii misterioşi: vor fi acei clienţi angajaţi de „stat” pentru a monitoriza, a observa cum se comportă întreprinzătorii cu clienţii, dacă respectă principiile de etică stabilite şi semnalează eventualele nereguli.
 • jurnaliştii: sunt persoane desemnate dintre întreprinzători, dar şi persoane din exterior, care vor lua interviuri participanţilor, vor colecta feedback la cald, vor scrie impresiile despre eveniment.

Modalităţi de diseminare:
 • după finalizarea evenimentului va urma o săptămână în care întreprinzătorii vor trebui să găsească modalităţi noi de a vinde produsele rămase pe stoc;
 • va fi lansată o revistă care va conţine Top 30 Liceeni Întreprinzători de la Unirea (primele 30 de echipe clasate după profit), interviuri cu cei mai buni întreprizători, vor fi enumeraţi factorii cheie de succes ai unei afaceri etc.
 • va fi creată o pagină online special dedicată proiectului unde vor fi publicate fotografii, interviuri, articole şi revista în format electronic;
 • va fi organizată o petrecere în luna decembrie unde toţi membrii echipelor care au participat activ vor primi diplome de merit, iar 2 dintre cei mai implicaţi elevi vor primi ca premiu câte un loc într-o tabără nonformală în cadrul unui proiect european implementat de Asociaţia SUPER TINERI;
 • cu banii obţinuţi din vânzarea produselor va fi realizat un laborator de economie şi educaţie antreprenorială, ce va fi amenajat de elevi împreună cu profesorul îndrumător, fiind dotat şi cu echipamentele necesare (videoproiector, laptop, flipchart etc.). De asemenea, în cadrul laboratorului se va realiza „Muzeul întreprizătorilor liceeni”, unde cîte un exemplar din fiecare produs va fi expus. Prin crearea laboratorului se doreşte: realizarea unor lecţii interactive, aplicative, ce vor utiliza resurse adaptate fiecărui stil de învăţare (vizual, auditiv, kinestezic); crearea unui centru de voluntariat în care elevii şcolii să aibă posibilitatea de a dezvolta proiecte de voluntariat, de a concepe activităţi destinate dezvoltării personale şi profesionale a elevilor şi a comunităţii.

Ultima zi a proiectului “New-Media & Dance Camp”

joi, 20 octombrie 2011

Asociaţia SUPER TINERI anunţă finalizarea proiectului “New-Media & Dance Camp”. Principala activitate a proiectului a fost o tabără în care 27 de tineri au realizat 5 campanii sociale ce au urmărit stimularea participării civice în rândul tinerilor prin intermediul instrumentelor new-media. Pentru a realiza cele 5 campanii sociale, tinerii au fost împărţiţi în cadrul taberei în 5 echipe.

Fiecare echipă şi-a ales un nume, după valorile cheie ale organizaţiei, astfel că echipele au fost: Atitudine, Solidaritate, Implicare, Responsabilitate, Youth. Subtemele campaniilor sociale au fost:

 • atitudine pentru promovarea talentelor locale. Echipa „Atitudine” a organizat o activitate numită: „Serenadă pe Esplanadă” unde talentele locale au fost invitate pentru a susţine recitaluri şi unde toate echipele au prezentat dansurile realizate în cadrul proiectului;

 • solidaritate cu tinerii cu dizabilităţi; justificarea problemei echipei „Solidaritate” a fost că tinerii cu dizabilităţi trăiesc izolaţi de restul comunităţii şi deşi aceştia pot avea multe talente, comunitatea nu are cum să le valorifice sau să le aprecieze datorită lipsei de comunicare. Grupul ţintă al proiectului a fost compus din tineri elevi ai Şcolii pentru copiii cu deficienţe mintale „Trinitas” Tîrgu Frumos, unde participanţii din echipa Solidaritate au petrecut câteva ore pentru a realiza cu 10 tineri cu deficienţe mintale, activităţi precum dans şi origami; ideea a fost ca voluntarii şi participanţii „New-Media & Dance Camp” să le arate copiilor cu deficienţe paşi de dans, iar copiii cu deficienţe să-i înveţe pe tineri tehnici origami.

 • implicare în lupta împotriva consumului de pastile pentru slăbit; justificarea alegerii acestei tema a constat în faptul că în general adolescentele, pentru a fi în trend sau la modă, aleg ca modalitate de a slăbi pastilele însoţite de o alimentaţie necorespunzătoare. De cele mai multe ori pastilele au efecte secundare, care mai devreme sau mai târziu duc la creşterea în greutate. Alternativa pe care o propune echipa „Implicare” este sportul însoţit de o alimentaţie corespunzătoare. Astfel că această echipă a realizat o competiţie sportivă, pe mai multe secţiuni (ciclism, role, viteză, maraton) la care au participant în jur de 50 de copii din Tîrgu Frumos şi unde s-au oferit ca premii diplome şi fructe, dorindu-se astfel promovarea unei alimentaţii sănătoase în rândul tinerilor;

 • responsabilitate în privinţa mediului şi faţă de timpul tău liber; problemele pe care le-au identificat participanţii din această echipă au fost timpul ridicat pe care îl petrec tinerii în faţa calculatorului şi faptul că de obicei în loc să reciclăm obiectele pe care nu le mai folosim, le aruncăm; spotul realizat de echipă a avut ca scop reducerea timpului alocat de către tineri calculatorului, iar evenimentul organizat a presupus un târg de schimb de obiecte desfăşurat în comunitate, la care toţi voluntarii au contribuit.

 • youth sau tinereţe a fost numele celei de-a 5-a echipe, aceasta a promovat faptul că indiferent de vârstă poţi să ai un spirit tânăr. Problema pe care au identificat-o a fost că tinerii şi copiii în dorinţa de a fi consideraţi maturi, uită să valorifice bucuriile tinereţii. De asemenea, maturii uită că pentru a te simţi tânăr e nevoie doar de un spirit tânăr. Evenimentul organizat de această echipă a fost un „Treasure Hunt” la care au participat 60 de copii din Tîrgu Frumos, iar spotul a reunit o combinaţie de declaraţii despre ceea ce înseamnă tinereţea.

Puteţi vizualiza filmuleţele rezultate pe adresa:
Proiectul New Media & Dance Camp a fost o acțiune finanțată de Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret și implementată de Asociatia SUPER TINERI -ASIRYS.

Pentru mai multe informaţii consultaţi raportul sau scrieţi-ne pe pagina noastră www.facebook.com/ASIRYS.

9 ani de ASIRYS

În acest an sărbătorim 9 ani de activitate. Pe 26 februarie 2009, asociaţia noastră a obţinut certificatul de înregistrare fiscală, însă a...