Proiecte Erasmus

Resurse

Oportunităţi

Vorbe cu Tîrg

De Sărbători cu Primăria Voluntară

luni, 19 decembrie 2011

Din luna mai desfăşurăm proiectul "Primăria Voluntară". Primul pas a fost să realizăm 8 traininguri cu 20 de copii din Tîrgu Frumos şi cu 20 de copii din Cristeşti. De asemenea, am realizat un film pentru promovarea turistică a oraşului şi câteva acţiuni (implementate de copii) în comunitate. Cum suntem obişnuiţi cu activităţi consistente, am decis să amânăm tabăra unde urmează să scriem un plan de dezvoltarea a oraşului Tîrgu Frumos în viziunea copiilor şi tinerilor, pentru luna ianuarie, şi să organizăm o serie de activităţi prin care tinerii şi copiii implicaţi să sărbătorească în maniera ASIRYS, adică să se implice activ. 

Astfel că până pe data de 1 ianuarie 2012, veţi putea participa la următoarele evenimente:

- TINERI pentru TRADIŢII - fiecare participant în cadrul Primăriei Voluntare va trebui să studieze, grupaţi pe regiunile României, un obicei, un dans, o tradiţie şi să o prezinte creativ în cadrul unui spectacol stradal; responsabil de această acţiune este Dany Diriţă şi se va desfăşura vineri, 23 decembrie 2011;

- Fii mai bun de Sărbători - prin această activitate ne dorim să oferim o bucurie de Crăciun copiilor săraci din Tîrgu Frumos şi zona limitrofă, astfel că ne-am gândit să colectăm toate jucăriile pe care cetăţenii: părinţi, tineri sau copii, nu le mai folosesc sau nu le mai doresc; această activitate este coordonată de Gelu Toma; colectarea jucăriilor va avea loc în perioada 19-23 decembrie, iar darurile vor fi distribuite direct de Moş Crăciun, în Ajun;

- Paradă de Sărbători - pe versuri create de Dany Diriţă, toţi participanţii costumaţi după datinile de Anul Nou, vor realiza o paradă în comunitate; evenimentul este coordonat de Andreea Creţu şi se va desfăşura pe data de 29 decembrie;

- Cum creştem economia oraşului Tîrgu Frumos? E o întrebare la care dorim cât mai multe răspunsuri, astfel că toţi copiii, sub îndrumarea Andreei Creţu, vor afla în perioada 19-29 decembrie 2011 cum văd cetăţenii dezvoltarea economică a oraşului.  Toate răspunsurile vor fi publicate pe siteul www.tirgufrumos.ro şi pe facebook şi le vom folosi în ianuarie în elaborarea "Planului strategic de dezvoltarea a oraşului Tîrgu Frumos în viziunea Primăriei Voluntare".

- ASIRYS la colindat! este o activitate coordonată de Marinela Moldovanu, prin care dorim să le colindăm, în prima zi de Crăciun, pe bătrânele de la Azilul Sf. Paraschiva din Tîrgu Frumos.

- Dans cu Moş Crăciun e o acţiune prin care copiii din Primăria Voluntară vor realiza un dans dedicat sărbătorilor de iarnă,  pe care îl vor prezenta în comunitate, pe 24 decembrie; coordonatorul activităţii este Marinela Moldovanu;

- Felicitări de sărbători reprezintă o activitate coordonată de Larisa Zugravu, prin care copiii şi tinerii vor participa la un atelier creativ prin care vor învăţa să facă felicitări pentru cei dragi.

- Poveste de Crăciun: pe 25 decembrie toţi copiii sunt invitaţi la o poveste la sediul ASIRYS! Povestea va fi spusă de Nicu Hocică, iar participanţii din Primăria Voluntară vor realiza un spectacol de improvizaţie.

- S-DAY - e un eveniment ce va fi coordonat de Mihai Sîrghe şi reprezintă un flash-mob ce va reuni cei mai buni paşi de dans din proiectele implementate de ASIRYS. Activitatea presupune mobilizarea unui număr ridicat de participanţi, prin urmare oricine se poate implica! 

Pe lângă aceste evenimente, mai sunt câteva în lucru, pe care le vom posta foarte curând. De Crăciun şi Anul Nou la sediul ASIRYS vor avea loc seri de film, de karaoke, de poveşti, de teatru etc. 

Cei care doresc să se implice în oricare din aceste evenimente, îi rugăm să ne contacteze pe supertineri@yahoo.com sau pe www.facebook.com/ASIRYS

Evenimentul e coordonat de Asociaţia SUPER TINERI - ASIRYS, în cadrul proiectului "Primăria Voluntară" şi este finanţat de programul Tineret în Acţiune (Acţiunea 1.2.), cu sprijinul Comisiei Europene.

Această comunicare reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

Mentor pentru un boboc

joi, 17 noiembrie 2011

Absolvirea clasei a VIII-a reprezintă pentru elevii Şcolii cu clasele I – VIII Cucuteni nu doar promovarea de la ciclul gimnazial la cel liceal, ci şi trecerea de la mediul rural la mediul urban. Aceste schimbări reprezintă transformări majore în viaţa oricărui adolescent, transformări ce necesită, în funcţie de personalitatea fiecăruia, perioade mai scurte sau mai îndelungate de adaptare. În urma aplicării chestionarelor de orientare şcolară şi profesională, cei mai mulţi elevi au indicat nevoia de a primi mai multe informaţii şi a intra în contact cu elevi de liceu. Pentru ca perioadă mai sus amintită să fie una cât mai scurtă, stabilirea de legături cu mediul educaţional urban, implicarea în activităţi specifice liceenilor, îndrumarea într-o manieră non-formală, reprezintă soluţii viabile care să vină în completarea activităţilor de consiliere şi orientare din şcoală. Încă de la înfiinţare, Asociaţia ASIRYS s-a preocupat de identificarea soluţiilor de dezvoltare personală, socială şi comunitară a tinerei generaţii, fapt ce justifică oportunitatea încheierii unui parteneriat şcoală-ONG.


Parteneri implicaţi sunt aşadar:

 
A) Şcoala cu clasele I – VIII Cucuteni, cu sediul în com. Cucuteni, jud. Iaşi, tel. 0232717074, email: scoala_cucuteni5000@yahoo.com, cucuteni2011.scoli.edu.ro, reprezentată prin Director, prof. Mariana Barabulă şi prof. Andi Sâsâiac, responsabil cu orientarea şcolară şi profesională

B) Asociaţia SUPER TINERI (ASIRYS), cu sediul în Târgu Frumos, str. Buznei, nr. 8B, tel. 0746 065 744, email: supertineri@yahoo.com, site: www.tirgufrumos.ro, blog: asirys.blogspot.com, reprezentată prin Mihaela Diana Podariu, Preşedinte.

Obiectul parteneriatului îl reprezintă colaborarea dintre instituţiile partenere în vederea organizării şi desfăşurării unor acţiuni menite să faciliteze incluziunea grupului ţintă în mediul educaţional urban în general şi în climatul liceal în particular. 

Grup ţintă: Elevii clasei a VIII-a ai Şcolii cu clasele I – VIII Cucuteni, ceilalţi elevi ai şcolii
 
Scopul parteneriatului:
Prin intermediul activităţilor propuse pentru a fi desfăşurate în parteneriat, acordul doreşte să vină în întâmpinarea nevoii elevilor de a se informa şi adapta cât mai uşor la modul de viaţă pe care îl presupune statutul de licean. În plus, se va urmări dezvoltarea abilităţilor elevilor de viaţă în comunitate, de a manifesta un comportament pro-social, de a practica voluntariatul etc.
Parteneriatul doreşte să cultive în rândul elevilor valori personale puternice şi o atitudine constructivă nu numai faţă de şcoală, ci şi faţă de comunitate, în ale cărei evenimente este necesară implicarea fiecăruia.

Angajamentele părţilor:

A) Şcoala cu clasele I – VIII Cucuteni se angajează:
- Să colaboreze în permanenţă la conceperea şi implementarea activităţilor din cadrul parteneriatului;
- Să întocmească documentaţia necesară bunei desfăşurări a activităţilor din parteneriat, conform normelor şi cutumelor şcolare;

- Să invite Asociaţia ASIRYS la propriile evenimente;
- Să faciliteze Asociaţiei ASIRYS, pe cât posibil, desfăşurarea de activităţi în comuna Cucuteni
- Să disemineze activităţile desfăşurate în parteneriat pe canalele proprii;
- Să evite orice situaţie de risc ce ar putea afecta bună desfăşurare a activităţilor din parteneriat;

B) Asociaţia ASIRYS se angajează:
- Să colaboreze în permanenţă la conceperea şi implementarea activităţilor din cadrul parteneriatului;
- Să permită implicarea elevilor Şcolii cu clasele I – VIII Cucuteni în acţiunile proprii;
- Să faciliteze, pe cât posibil, Şcolii cu clasele I – VIII Cucuteni desfăşurarea de activităţi în oraşul Târgu Frumos;
- Să disemineze activităţile desfăşurate în parteneriat pe canalele proprii;
- Să evite orice situaţie de risc ce ar putea afecta bună desfăşurare a activităţilor din parteneriat;

Evaluarea şi diseminarea activităţilor:

- Se va întocmi un portofoliu al parteneriatului din care vor face parte toate documentele relevante. În plus, vor fi adăugate alte documente de evaluare cantitativă şi calitativă (diplome, apariţii mass-media, produse finale, etc.); 
- Se va realiza o prezentare power point a activităţilor, ce va fi expusă la diferite evenimente ale şcolii, precum şi în cadrul şedinţelor specifice (comisii metodice, consilii profesorale, etc.);
- Şcoala cu clasele I – VIII Cucuteni va amenaja un panou unde vor fi expuse imagini de la activităţile din cadrul parteneriatului;
- Se va realiza un album foto online cu activităţile desfăşurate, care va fi publicat pe site-ul web al şcolii, precum şi pe platforma Facebook. 

Durată: 
Parteneriatul se încheie pe perioada anului şcolar 2011 – 2012 şi poate fi prelungit cu acordul ambilor parteneri.

Despre dezbaterile academice

luni, 31 octombrie 2011

Dezbaterile sunt o modalitate formală de argumentare care implică două tabere opuse (indivizi sau echipe) care, prin intermediul argumentelor şi viziunii pe care o adoptă, urmăresc să discearnă ce conduită sau mentalitate este de dorit sau mai plauzibilă în raport de o anumită problemă sau aspect conflictual prezent în societate şi care necesită o rezolvare. 

Astfel, se urmăreşte dezvoltarea unui sistem de gândire independent, întemeiat pe informaţii valide filtrate critic, precum şi îmbunătăţirea abilităţilor de convingere, pledare în public şi dialog deschis. 

Abordarea de tip pro - contra permite paticipanţilor dezvoltarea capacităţii de analiză a problemelor controversate şi ajută la obţinerea unei imagini nedistorsionate de prejudecăţi. În acest context, participanţii vor fi determinaţi să emită judecăţi asupra unei „moţiuni" folosind criterii obiective, şi totodată, să apere o poziţie folosind argumente susţinute de dovezi şi nu de simple opinii. 

Reuşita într-o dezbatere se bazează pe abilitatea de a convinge arbitrii şi publicul de relevanţa ideilor introduse în discuţii şi de justeţea concluziilor pe care le înaintează participanţii, concluzii la care aceştia sunt încurajaţi şi îndrumaţi să ajungă în urma unui proces de informare, evaluare şi analiză critică. Dezbaterile pun un accent deosebit pe procesul de documentare, pe calitatea şi cantitatea de informaţii (dovezi) furnizate în sprijinul argumentelor, pe filosofia promovată de fiecare dintre cele două echipe, pe stilul de prezentare şi pe abilităţile de persuasiune, astfel încât dezbaterea să funcţioneze ca un catalizator şi un mediu de vehiculare a ideilor şi de dezvoltare a abilităţilor critice şi a percepţiei asupra fenomenului social actual. Nu în ultimul rând, ascultarea atentă, deschiderea către comunicare şi respectul reciproc între participanţi sau echipe reprezintă factori care tranformă dezbaterile într-un instrument de coeziune socială şi dezvoltare colaborativă utilă procesului educaţional. 

În esenţă, tehnicile de dezbateri dezvoltă: 
 • capacitatea de cercetare extensivă a unei teme; 
 • adaptarea la lucrul în echipă; 
 • abilităţi de analiză şi sinteză precum şi înlesnirea abilităţii de a trasa legături interdisciplinare; 
 • capacitatea de a construi raţionamente întemeiate pe fapte şi dovezi şi de a răspunde la raţionamente astfel construite;
 • uşurinţa vorbitului în public pe o temă pregătită sau oferită pe loc etc. 

Practicarea dezbaterilor îi pregăteşte pe participanţi: 

 • să acţioneze şi să participe inteligent în viaţa socială; 
 • să investigheze şi să analizeze probleme importante ale lumii contemporane; 
 • să sintetizeze informaţii; 
 • să lucreze în echipa alături de colegi; 
 • să răspundă prompt şi analitic unor solicitări; 
 • să fie ascultători critici. 

Odată cu anunţarea temei dezbaterii, participanţii încep: documentarea, care presupune citirea activă (efectuarea de adnotări pe marginea textului, identificarea de întrebări în legătură cu textul citit şi elaborarea de idei); explorarea posibilităţilor de interpretare a temei dezbaterii prin analizarea definiţiilor termenilor-cheie din enunţul acesteia, activitate care presupune tocmai analizarea problemei respective din toate perspectivele posibile; elaborarea sistemului de argumentare care presupune analizarea, evaluarea, interpretarea şi sintetizarea faptelor identificate în faza de documentare, precum şi sprijinirea uneia dintre perspective cu argumente, dovezi şi raţionamente. Astfel, dezbaterile reprezintă un instrument util şi eficient în dezvoltarea unor abilităţi esenţiale de comunicare, argumentare şi oratorie, având ca scop dezvoltarea unei gândiri libere bazată pe temeinicia premiselor şi a informaţiei, servind drept mijloc de completare şi punere în practică a cunoştinţelor şi abilitaţilor generate prin intermediul educaţiei formale şi contribuind la conturarea unor caractere bine conturate şi active implicate în rândul tinerilor.

scris de Teodora Oprea 
Closer to Oxford

Seminar dezbateri şi argumentare pentru începători

sâmbătă, 29 octombrie 2011

Denumire eveniment: Seminar dezbateri şi argumentare pentru începători

Loc de desfăşurare: Universitate "Petre Andrei" Iaşi


Data: 5 noiembrie 2011, orele: 14,00 – 20,00 

Termen limită pentru înscriere: 2 noiembrie 2011, ora 24,00

Dacă:
- Eşti student sau masterand;
- Fără experienţă în arta dezbaterilor şi argumentării.

Formatori:
Teodora Oprea
Liviu GajoraCondiţii de participare:
- Completarea formularului de pe adresa:
- Asumarea prezenţei pe toată durata seminarului.

Criterii de selecţie:
- Motivaţia în relaţie cu tema seminarului.

Selecţia participanţilor se va realiza pe baza formularului de candidatură.
Rezultatele finale cu participanţii selectaţi vor fi anunţate pe 3 noiembrie 2011.

Pentru acoperirea tuturor locurilor disponibile se va realiza şi o listă de rezervă la care se va apela în cazul în care vor exista participanţi selectaţi care din motive obiective nu mai pot participa.


Persoanele selecţionate se angajează să participe la toate activităţile prevăzute în program pe toată durata seminarului.


Lista de participanţi acceptaţi (ordine alfabetică):

Anca Popa-Iscu
Andreea Vrabie
Babalunga Paulina
Bogdan Gavriloaia
Catalina Mihalache
Cazacu Vitalii
Codreanu Alexandra
Corina Secureanu
Igor Rotaru
Marina Savca
Mihaela Prepliceanu
Mihai Baboi
Mona Mustafa
Petru Cimpeanu
Sacaliuc Anastasia
Valentin Iulian Toc

Lista de rezervă:

1. Tatiana Lavric
2. Tatiana Munjiu
3. Irina Secrieru
4. Dumitrita Rodica Ciucanu
5. Roxana Contu
6. Tiberiu-Constantin Aruştei
7. Olga Țurcan
8. Vasilica Iuraşcu
9. Elena Vitcaci

Responsabil: Mihaela Diana Podariu
Ofiţer de proiect Iaşi
Email: mihaeladianap@yahoo.com
Web: www.closer2oxford.ro 

Proiect finanţat de Open Society Institute şi Raţiu Family Foundation. Parteneri: Policy Center for Roma and Minorities, Centrul pentru Jurnalism Independent, Centrul de Resurse şi Participare Publică, Foreign Policy România, British Council România, Hotnews.ro, Europuls.ro, Cogitus.ro, ELSA, PRIME, LEAP, VIP, Lume Bună, România Pozitivă, ASJC, Young Iniţiative, OSUŢ, TRUST, Carevasăzică, Radio Transilvania, TVR Cluj, Ziarul de Iaşi. Proiect susţinut de facultăţi şi universităţi din cele cinci centre universitare.

Closer to Oxford îţi propune un tutorial de argumentare şi o moţiune provocatoare

joi, 27 octombrie 2011

Eşti student sau masterand în unul din oraşele Bucureşti, Cluj, Craiova, Iaşi sau Timişoara?

Dacă vrei să îţi probezi capacitatea de argumentare, de susţinere a unei pledoarii sau de reconstrucţie a unei idei atacate de oponent, te invităm în programul Closer2Oxford. Ţi-am pregătit un tutorial de argumentare pentru a te susţine în scrierea unui caz de debate convingător. Moţiunea rundei e un bun prilej de antrenament dacă te interesează o carieră în avocatură, jurnalism, diplomaţie, consultanţă sau comunicare, dar şi dacă vrei să înţelegi mai bine o temă "clasică", intens dezbătută de-a lungul timpului: 


    E timpul să afirmăm că nesupunerea civică este legitimă într-o democraţie?

Poţi câştiga un seminar de lectură critică (10 ore), dacă te vei situa în primii 16 debateri/oraş, abonamente pe trei luni la British Council Library (în Bucureşti, Iaşi şi Cluj). Toţi participanţii beneficiază de o ofertă specială din partea Foreign Policy România. În finalul seriei, în luna decembrie, moţiunea va fi expusă audienţei într-o dezbatere publică - model Oxford - în universitatea ta, iar cei 8 studenţi care fac echipe cu invitaţii vor primi vouchere pentru cărţi pe gustul lor.

Paşii sunt aceştia:

A. Înregistrează-te pe site-ul www.closer2oxford.ro (secţiunea register). Cei care au jucat în rundele anterioare nu au nevoie să-şi facă alt cont, dar e necesar să îşi reînregistreze echipa în această rundă (cu acelaşi coechipier sau cu altul) pentru a putea intra în competiţie. Deadline de înregistrare echipă: joi, 3 noiembrie 2011.

B. Dacă nu ai mai jucat în alte runde, invită un coleg/ o colegă pentru a face o echipă de doi membri. Dacă nu ai echipă, poţi găsi un coechipier pe site, printr-o procedură simplă.

C. După ce colegul/colega confirmă, veţi afla dacă sunteţi afirmatori sau negatori.

Gata! În acest moment te poţi apuca de pregătire; toate discursurile vor fi postate pe pagina de profil, odată ce începe competiţia. Toate dezbaterile sunt în limba română.

Pentru orice nelămurire referitoare la înregistrare, scrie-ne la office@closer2oxford.ro. Pe platforma www.closer2oxford.ro găseşti kit-ul de argumentare, regulamentele de debate şi de arbitraj, materiale de research despre moţiune, un demo-debate şi toate debate-urile online din rundele anterioare.

E timpul pentru argumente.

Argumentele tale!

Echipa ”Closer to Oxford”

București, Cluj, Craiova, Iași, Timișoara


Proiect finanţat de Open Society Institute şi Raţiu Family Foundation. Parteneri: Policy Center for Roma and Minorities, Centrul pentru Jurnalism Independent, Centrul de Resurse şi Participare Publică, Foreign Policy România, British Council România, Hotnews.ro, Europuls.ro, Cogitus.ro, ELSA, PRIME, LEAP, VIP, Lume Bună, România Pozitivă, ASJC, Young Iniţiative, OSUŢ, TRUST, Carevasăzică, Radio Transilvania, TVR Cluj, Ziarul de Iaşi. Proiect susţinut de facultăţi şi universităţi din cele cinci centre universitare.

Târgul Liceenilor Întreprinzători

miercuri, 26 octombrie 2011

15 septembrie... ba nu, anul acesta 12 septembrie a însemnat pentru elevi prima zi de şcoală. Pentru ASIRYS a însemnat începutul unui nou proiect, ce are ca scop introducerea în şcoală a educaţiei nonformale. Responsabilul de proiect: Mihaela Diana Podariu, în rolul de profă de economie generală, educaţie antreprenorială şi economie aplicată, cu un total de 29 de ore, 21 de clase, 525 de elevi; şcoala: Colegiul Tehnic "Unirea" Paşcani; metode folosite: participative!

De ce metode participative?

Toată activitatea noastră în ASIRYS se bazează pe metode participative, metode care ne-au demonstrat în multe rânduri că facilitează procesul de învăţare şi contribuie la dezvoltarea de abilităţi şi competenţe atât pe plan profesional, cât şi personal. Printre abilităţile şi competenţele ce pot fi dobândite de tineri prin metode participative se pot enumera: lucrul în echipă, spiritul antreprenorial, capacitatea de organizare, comunicarea publică, exprimarea propriului punct de vedere, creativitatea, inovativitatea, încrederea în forţele proprii, adaptabilitatea, capacitatea de a înţelege termeni de specialitate.

Dar concret ce presupune proiectul?

"Metodele de învăţare pe care le-am folosit în cadrul activităţii didactice sunt inspirate din educaţia nonformală, domeniu susţinut de Comisia Europeană, mai ales prin Programul Tineret în Acţiune. La fiecare clasă, pe lângă metode precum open-space, teatru-forum, brainstorming etc., am folosit şi simularea unei întreprinderi, tinerii asumându-şi rolul de producători de bunuri. Astfel că în fiecare clasă au fost create 4-5 echipe, care au constituit un SRL. Pe structura celor 5 P (produs, piaţă ţintă, preţ, promovare, plasare) din mixul de marketing, elevii au dezvoltat un plan de afaceri pentru un produs creat de ei.

Însă activitatea nu s-a rezumat doar la realizarea unui plan de afaceri, ci a presupus şi implementarea acelui plan. Astfel că elevii după ce au stabilit produsul pe care îl vor realiza, după ce au ales un segment din piaţă căruia să i se adreseze, după ce au dat un nume firmei şi şi-au stabilit un slogan etc., au trecut la realizarea produsului, mai simplu spus la producţie. 

După ce procesul de producţie a fost finalizat, iată că a sosit momentul dedicat simulării procesului de vânzare-cumpărare în cadrul unei ample acţiuni pe care am numit-o: Târgul Liceenilor Întreprizători". (Mihaela Diana Podariu)

Care e planul?
 

Elevi implicaţi: aproximativ 16 clase (a X-a, a XI-a, a XII-a, a XIII-a) - 250 de elevi      
Locaţia: holul Casei de Cultură „Mihail Sadoveanu” Paşcani 
Data şi ora: 29.10.2011, ora 14,00 – amenajare, pregătire standuri, ora 15,00 – deschiderea oficială, orele 15,00-20,00 
Activitate: simularea de către firmele de exerciţiu a procesului de vânzare-cumpărare, proces care va avea ca scop strângerea de fonduri pentru amenajarea unui laborator de economie şi educaţie antreprenorială, care să servească şi ca centru de voluntariat, în Colegiul Unirea; (evenimentul se desfăşura simultan cu Balul Bobocilor Colegiului „Unirea”)

Afaceri din portofoliul elevilor: 


În cadrul Târgulul, actorii implicaţi vor fi:
 • statul: reprezentat de profesor, care va stimula întreprinzătorii (prin plusuri!); 
 • întreprinzătorii: reprezentaţi de elevii care vor încerca să-şi vândă produsele, să negocieze cu clienţii şi concurenţii, să identifice un spaţiu comercial potrivit (o masă), să-şi amenajeze standul astfel încât acesta să fie cât mai atractiv pentru potenţialii clienţi. Toate acestea vor contribui la simularea unei economii de piaţă, unde cererea cu oferta se întâlnesc, unde există concurenţă, oportunităţi şi ameninţări oferite de mediul extern.
 • clienţii: care vor fi reprezentaţi atât de participanţii la evenimentul Colegiului „Unirea”, cât şi de persoane din comunitate.
 • clienţii misterioşi: vor fi acei clienţi angajaţi de „stat” pentru a monitoriza, a observa cum se comportă întreprinzătorii cu clienţii, dacă respectă principiile de etică stabilite şi semnalează eventualele nereguli.
 • jurnaliştii: sunt persoane desemnate dintre întreprinzători, dar şi persoane din exterior, care vor lua interviuri participanţilor, vor colecta feedback la cald, vor scrie impresiile despre eveniment.

Modalităţi de diseminare:
 • după finalizarea evenimentului va urma o săptămână în care întreprinzătorii vor trebui să găsească modalităţi noi de a vinde produsele rămase pe stoc;
 • va fi lansată o revistă care va conţine Top 30 Liceeni Întreprinzători de la Unirea (primele 30 de echipe clasate după profit), interviuri cu cei mai buni întreprizători, vor fi enumeraţi factorii cheie de succes ai unei afaceri etc.
 • va fi creată o pagină online special dedicată proiectului unde vor fi publicate fotografii, interviuri, articole şi revista în format electronic;
 • va fi organizată o petrecere în luna decembrie unde toţi membrii echipelor care au participat activ vor primi diplome de merit, iar 2 dintre cei mai implicaţi elevi vor primi ca premiu câte un loc într-o tabără nonformală în cadrul unui proiect european implementat de Asociaţia SUPER TINERI;
 • cu banii obţinuţi din vânzarea produselor va fi realizat un laborator de economie şi educaţie antreprenorială, ce va fi amenajat de elevi împreună cu profesorul îndrumător, fiind dotat şi cu echipamentele necesare (videoproiector, laptop, flipchart etc.). De asemenea, în cadrul laboratorului se va realiza „Muzeul întreprizătorilor liceeni”, unde cîte un exemplar din fiecare produs va fi expus. Prin crearea laboratorului se doreşte: realizarea unor lecţii interactive, aplicative, ce vor utiliza resurse adaptate fiecărui stil de învăţare (vizual, auditiv, kinestezic); crearea unui centru de voluntariat în care elevii şcolii să aibă posibilitatea de a dezvolta proiecte de voluntariat, de a concepe activităţi destinate dezvoltării personale şi profesionale a elevilor şi a comunităţii.

Ultima zi a proiectului “New-Media & Dance Camp”

joi, 20 octombrie 2011

Asociaţia SUPER TINERI anunţă finalizarea proiectului “New-Media & Dance Camp”. Principala activitate a proiectului a fost o tabără în care 27 de tineri au realizat 5 campanii sociale ce au urmărit stimularea participării civice în rândul tinerilor prin intermediul instrumentelor new-media. Pentru a realiza cele 5 campanii sociale, tinerii au fost împărţiţi în cadrul taberei în 5 echipe.

Fiecare echipă şi-a ales un nume, după valorile cheie ale organizaţiei, astfel că echipele au fost: Atitudine, Solidaritate, Implicare, Responsabilitate, Youth. Subtemele campaniilor sociale au fost:

 • atitudine pentru promovarea talentelor locale. Echipa „Atitudine” a organizat o activitate numită: „Serenadă pe Esplanadă” unde talentele locale au fost invitate pentru a susţine recitaluri şi unde toate echipele au prezentat dansurile realizate în cadrul proiectului;

 • solidaritate cu tinerii cu dizabilităţi; justificarea problemei echipei „Solidaritate” a fost că tinerii cu dizabilităţi trăiesc izolaţi de restul comunităţii şi deşi aceştia pot avea multe talente, comunitatea nu are cum să le valorifice sau să le aprecieze datorită lipsei de comunicare. Grupul ţintă al proiectului a fost compus din tineri elevi ai Şcolii pentru copiii cu deficienţe mintale „Trinitas” Tîrgu Frumos, unde participanţii din echipa Solidaritate au petrecut câteva ore pentru a realiza cu 10 tineri cu deficienţe mintale, activităţi precum dans şi origami; ideea a fost ca voluntarii şi participanţii „New-Media & Dance Camp” să le arate copiilor cu deficienţe paşi de dans, iar copiii cu deficienţe să-i înveţe pe tineri tehnici origami.

 • implicare în lupta împotriva consumului de pastile pentru slăbit; justificarea alegerii acestei tema a constat în faptul că în general adolescentele, pentru a fi în trend sau la modă, aleg ca modalitate de a slăbi pastilele însoţite de o alimentaţie necorespunzătoare. De cele mai multe ori pastilele au efecte secundare, care mai devreme sau mai târziu duc la creşterea în greutate. Alternativa pe care o propune echipa „Implicare” este sportul însoţit de o alimentaţie corespunzătoare. Astfel că această echipă a realizat o competiţie sportivă, pe mai multe secţiuni (ciclism, role, viteză, maraton) la care au participant în jur de 50 de copii din Tîrgu Frumos şi unde s-au oferit ca premii diplome şi fructe, dorindu-se astfel promovarea unei alimentaţii sănătoase în rândul tinerilor;

 • responsabilitate în privinţa mediului şi faţă de timpul tău liber; problemele pe care le-au identificat participanţii din această echipă au fost timpul ridicat pe care îl petrec tinerii în faţa calculatorului şi faptul că de obicei în loc să reciclăm obiectele pe care nu le mai folosim, le aruncăm; spotul realizat de echipă a avut ca scop reducerea timpului alocat de către tineri calculatorului, iar evenimentul organizat a presupus un târg de schimb de obiecte desfăşurat în comunitate, la care toţi voluntarii au contribuit.

 • youth sau tinereţe a fost numele celei de-a 5-a echipe, aceasta a promovat faptul că indiferent de vârstă poţi să ai un spirit tânăr. Problema pe care au identificat-o a fost că tinerii şi copiii în dorinţa de a fi consideraţi maturi, uită să valorifice bucuriile tinereţii. De asemenea, maturii uită că pentru a te simţi tânăr e nevoie doar de un spirit tânăr. Evenimentul organizat de această echipă a fost un „Treasure Hunt” la care au participat 60 de copii din Tîrgu Frumos, iar spotul a reunit o combinaţie de declaraţii despre ceea ce înseamnă tinereţea.

Puteţi vizualiza filmuleţele rezultate pe adresa:
Proiectul New Media & Dance Camp a fost o acțiune finanțată de Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret și implementată de Asociatia SUPER TINERI -ASIRYS.

Pentru mai multe informaţii consultaţi raportul sau scrieţi-ne pe pagina noastră www.facebook.com/ASIRYS.

Cartea "Ţara lui Ştefan cel Mare"

luni, 5 septembrie 2011

Ca metodă de diseminare suplimentară a proiectului "Ţara lui Ştefan ce Mare" am scris o carte. O carte în care veţi găsi reunite activităţi, experienţe, testimoniale, lecţii învăţate, metode nonformale. 

Ţara lui Ştefan cel Mare a fost un proiect de succes astfel că puteţi citi materialul pentru a vă informa asupra activităţilor proiectului, pentru a descoperi educaţia nonformală, pentru a învăţa şi de ce nu, pentru a realiza un proiect similar. 

Cartea poate fi descărcată de aici.

Echipa SUPER TINERI

duminică, 31 iulie 2011

Music Drops 4 Europe - relatări în direct

luni, 25 iulie 2011

Proiectul Music Drops 4 Europe este un schimb de tineri coordonat de Asociaţia Cool di Verbania, în care noi, Asociaţia SUPER TINERI (ASIRYS), România, suntem parteneri. Celelalte organizaţii implicate în proiect sunt: Asociaţia “Patchamama” Franţa, Asociaţia “Bilecik” Youth Center Turcia şi Asociaţia “Jefa de Negociado de Información Juvenil”- Ayuntamiento de Leganés – Spania.

Din organizaţia noastră, la schimbul de tineri, au plecat pe 20 iulie, spre Verbania, 6 tineri: Cristina Radu (lider de grup), Adalbert Songott, Adelina Florescu, Ciprian Florescu, Loredana Pricop şi Cristina Chiruţi. Am promis că vom disemina "just in time" din Verbania cum şi ce se întâmplă în Music Drops 4 Europe! Aşadar... vă prezentăm relatarea Cristinei:


1. Când am ajuns: am fost cazaţi la Hostel Via delle Rosse, fetele într-o cameră cu 12 paturi; celelalte fete sunt din Turcia şi Spania. Băieţii din Italia stau tot cu băieţii din Turcia şi Spania. Cei din Franţa au decis să rămână la Kantiere (pentru că au venit 11). Am ajuns în jurul orei 16. Pe la 18,30 a fost bufetul plin cu bunătăţi italieneşti (paste, paste...: D, salată de rucola, felii de pizza etc.). Matteo (liderul italian) ne-a urat la toţi "Bun Venit" şi în timp ce mâncam aveam muzica italiană pe fundal. După, am ieşit la o plimbare cu toţii pe faleza lacului Magiore (peisajul e magnific!).

2. Prima zi (oficial) - Am început ziua cu 2 jocuri de cunoaştere; primul: trebuia ca fiecare să deseneze un obiect care îl caracterizează şi să explice de ce, al doilea: cu muzica pe fundal, trebuia să dansăm şi când muzica se oprea trebuia să ne salutăm cu oricine era în faţa noastră, după care începea muzica din nou, iar dansam, când se oprea, trebuia să repetăm salutul anterior şi să dăm un nou salut. Asta până la 4 saluturi. Când am terminat, doi câte doi am venit în faţă şi am arătat celuilalt saluturile primite. Am observat că există multe saluturi, unele asemenatoare, altele diferite de la ţară la ţară. Foarte interesant.

După jocurile de cunoaştere, am fost împărţiţi în 2 grupuri: unul al "muzicanţilor" şi unul al artiştilor. Artiştii trebuie să creeze orice legat de proiect, de apă şi de muzică. Seară am ieşit la un pub, unde am avut plăcuta surpriză să văd că nu se fumează înăuntru ci doar afară. Este interzis prin lege. Vreau asta şi în România!

3. A doua zi: Noi, "artiştii" am fost într-un orăşel, numit Alpenza unde am făcut poze, video, am înregistrat apă, în diferite forme (este un râu acolo - din nou, magnific) şi am mâncat bucate specifice zonei la părinţii Rafaelei (participantă în proiect - şi prietena lui Matteo :D). Mâncarea - mămăligă ("polenta" - am fost foarte surprinşi să vedem că mănâncă mămăligă, mai ales că vroiam să facem asta în seara noastră) cu carne şi... GORGONZOLA însoţită de vin (,iam, miam). După masă am făcut 3 jocuri de energizare. După ce am terminat partea cu fotografii, video etc. ne-am dus să mâncăm "cea mai bună îngheţată de pe glob"... într-adevăr, foarte aromată.

4. A treia zi am fost într-un oraş numit Cernobio care are de asemenea un lac minunat, lacul Como. Am participat la o competiţie între 6 formaţii, una dintre ele fiind Monkey Weather, din Verbania. Când au cântat ei, ne-am dus în faţa scenei şi am dansat, am aplaudat şi am cântat alături de ei. Şi daaaa... ei au câştigat!!!!

... va urma!

New-Media & Dance Camp şi-a ales participanţii!

New-Media & Dance Camp şi-a ales participanţii! Aceştia vin din mai multe zone ale ţării, ceea ce ne bucură, mai ales pentru faptul că evenimentele interculturale pe care le vom organiza vor fi pline de diversitate! De asemenea, participanţii au experienţe diferite în domenii variate, ceea ce va contribui la o experienţă de învățare nonformală foarte bogată!

După cum veţi vedea, am crescut numărul de participanţi cu 3 locuri, destinate participanţilor din Tîrgu Frumos, cărora le vom asigura prânzul, materialele de lucru şi pauzele de cafea. Toţi ceilalţi participanţi vor avea asigurate cazarea, masa, pauzele de cafea, materialele de lucru şi aproximativ 70% din transport.

Așadar, dragi participanţi, acum că sunteţi în super-lista New-Media & Dance Camp, vă rugăm:

 • să ne confirmaţi participarea până marţi, 26 iulie, ora 24,00 pe www.facebook.com/ASIRYS printr-un mesaj creativ (e un prim exercițiu!:);
 • să vă pregătiţi bagajele (care să includă şi echipamentul tehnic de care dispuneţi) pentru o SUPER-tabără;
 • să pregătiți ceva specific zonei din care veniţi şi un costum pentru Balul Mascat!

Aşa cum am menţionat și în anunţ, vom avea diverşi invitaţi, printre ei pe Carlos Andres Alvarado Jimenez, specialist în new-media şi fotografie, de origine mexicană şi pe Simona Sofianu, coregrafă.

Dar să vedem cine sunt participanţii şi de unde vin:

Participanţi:

1. Delia Ioana Mălăuţ, Bucureşti
2. Odeta Catană, Bucureşti
3. Tina Turiceanu, Truşeşti, Botoşani
4. Anca Florentina Davidel, Sasca Mică, Suceava
5. Natalia – Lorena Perneş, Zalău
6. Mihai Florin Anca, Gherla, Cluj
7. Mirela Purice, Bucureşti
8. Bogdan Ionuţ Frentescu, Huşi, Vaslui
9. Anda Petri, Bistriţa
10. Larisa Barău, Ceplenița, Iași
11. Camelia Zeveleanu, Slăvuţa, Gorj
12. Maria Lavinia Călina, Caransebeş
13. Diana Cristina Simon, Iernut, Mureş
14. Georgiana Grădinaru, Bucureşti

15. Mădălina Roman, Iaşi

Participanţi - locuri suplimentate:

1. Gelu Toma, Tîrgu Frumos
2. Dragoş Bălăiasa, Tîrgu Frumos
3. Georgiana Lupu, Tîrgu Frumos

Rezerve

1. Adrian Botoş, Zalău

2. Florin Răzvan Curcă, Hârlău

Acţiune finanţată de Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret.

New Media & Dance Camp - 1-7 august 2011, Tîrgu Frumos

luni, 11 iulie 2011

Eşti pasionat de dans, fotografie sau instrumente new-media (blog, reţele de socializare etc.)? Atunci vino la „New-Media & Dance Camp” să-ţi pui talentul în valoare şi să întâlneşti oameni pasionaţi ca şi tine!

Noi îţi asigurăm cazare, masă, cel puţin 70% din transport, prietenie, atitudine nonformală, experienţa proiectelor anterioare, coaching în materie de dans, publicitate, fotografie, new-media!

Scopul proiectului este stimularea participării civice a tinerilor din România prin instrumente adaptate: dans, fotografie şi new-media.

"New Media & Dance Camp" se adresează tinerilor cu vârsta cuprinsă între 14 şi 35 de ani din România, tineri pasionaţi de dans, fotografie şi/sau new-media. Principala activitate a proiectului constă în desfăşurarea unei tabere în Tîrgu Frumos, în care 15 tineri împreună cu echipa de proiect vor realiza 5 campanii sociale urmărind stimularea participării civice în rândul tinerilor prin intermediul instrumentelor new-media.

Tinerii vor fi împărţiţi în 5 echipe astfel încât fiecare echipă să aibă un fotograf, un expert new-media (care să filmeze, să editeze şi să publice) şi 2 dansatori. Fiecare echipă va realiza o coregrafie de dans, o sesiune foto, iar la final vor realiza un spot cu tema participare civică, valorificând prin instrumente media, fotografiile şi dansurile tematice. Fiecare echipă va alege un singur domeniu de interes pentru tineri din sfera participării civice (de ex: campanie împotriva etnobotanicelor, un mediu curat, toleranţă faţă de dizabilitate, mai multă cultură, mai mult spaţiu verde etc.).

De asemenea, echipele vor recruta din comunitate tineri pe care îi vor învăţa coregrafia lor şi îi vor transforma în actori sociali în cadrul campaniilor sociale de stimulare a participării civice, mai concret vor realiza cel puţin un eveniment în comunitate prin care să implice tinerii şi cetăţenii (activitate de ecologizare, vizită la centrul de plasament, eveniment cultural pentru bătrâni etc.).

Vom avea alături de noi şi un invitat special, cu experienţă în publicitate şi fotografie: Carlos Alvarado, voluntar mexican venit prin intermediul Programului U-Connect (AIESEC), care va activa timp de 8 săptămâni în departamentul nostru de PR& Media. Şi mai pregătim surprize!

Ce trebuie să faci?
Trimite-ne un portofoliu (fotografie, film şi/sau dans... punctăm creativitatea, deci poate fi orice!) şi formularul de aplicaţie (ce poate fi descărcat de aici) pe adresa supertineri@yahoo.com. Termen limită: 20 iulie 2011.

Pentru orice alte întrebări sau informaţii scrie-ne pe supertineri@yahoo.com.

Alte siteuri ale Asociaţiei SUPER TINERI (ASIRYS): www.facebook.com/ASIRYS www.tirgufrumos.ro; www.stefan.tirgufrumos.ro.


Acţiune finanţată de Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret

Ai între 10 şi 15 ani? Te vrem Primar!

sâmbătă, 28 mai 2011

UPDATE: Am prelungit înscrierile până pe data de 10 iunie 2011. Puteţi depune colajele la elevii de serviciu din fiecare şcoală sau la voluntarii ASIRYS sau ne puteţi trimite prin email la adresa supertineri@yahoo.com.
Intră în Primăria Voluntară şi mergi în tabără la munte GRATUIT!

Ce trebuie să faci? Să te înscrii!
Dacă ai între 10 şi 15 ani şi eşti din Tîrgu Frumos (sau zona limitrofă) creează un colaj pe tema:

„soluţii voluntare pentru dezvoltarea oraşului Tîrgu Frumos”
Colajele pot fi din realizate din fotografii, tăieturi de ziar/reviste, materiale reciclate, carton, plastic, pot fi colaje de melodii, filme, poezii, un colaj-eseu... nu există limite. Copiii care vor realiza primele 60 cele mai creative colaje, ce respectă tema, vor participa gratuit la cursul de formare: "Super-Politicienii Voluntari" şi apoi, în funcţie de implicarea fiecăruia, la tabăra de la munte ASIRYS. Colajele se depun la voluntarii ASIRYS (vezi lista şi pe www.facebook.com/ASIRYS) sau se aduc pe data de 3 iunie în faţa şcolii „Garabet Ibrăileanu”, la ora 18,00.

Echipele de voluntari şi formatori ASIRYS pentru proiectul "Primăria Voluntară" sunt:

Echipa 1: Daniel Diriţă, Andreea Creţu şi Victoria Bulache
Echipa 2: Adina Chircea, Gelu Toma şi Mădălina Enea
Echipa 3: Loredana Pricop, Cătălina Mutihac şi Loredana Muşat
Echipa 4: Dana Dănescu, Marinela Moldovanu şi Anca Gherasim
Coordonator: Mihaela Diana Podariu
Îndrumători: Larisa Zugravu şi Laura Răduţă

Toate colajele vor fi expuse pe Esplanada oraşului Tîrgu Frumos pe data de 5 iunie 2011.

Evenimentul e coordonat de Asociaţia SUPER TINERI - ASIRYS, în cadrul proiectului "Primăria Voluntară" şi este finanţat de programul Tineret în Acţiune (Acţiunea 1.2.), cu sprijinul Comisiei Europene.

Această comunicare reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

Primăria Voluntară

duminică, 1 mai 2011

Să facem un test. La ce vă gândiţi când auziţi "Primăria Voluntară"?
...........................................

Poate că la faptul că politicienii s-au hotărât să devină voluntari... sau poate nu?!

Să vă povestim la ce ne-am gândit noi! Totul a pornit de la o problemă conştientizată: noi tinerii suntem reticenţi la subiectele politice, ceea ce se traduce prin neimplicarea în viaţa politică. Motivele sunt cât se poate de diverse, nu are rost să le detaliem, suntem siguri că cititorii le pot descrie amănunţit.

Pornind de la problema sus-menţionată, am ajuns la mai multe probleme: sociale, culturale, economice etc. Şi-atunci ni s-a părut interesant să aflăm cum ar rezolva copiii şi tinerii voluntari sumedenia de probleme comunitare care intră în responsabilitatea unei primării! Care sunt soluţiile lor pentru şomaj, pentru infrastructura deplorabilă, pentru cultura "piţi & coca" etc. etc.

După ce ne-am chinuit neuronii, profitând în acelaşi timp că suntem voluntari, într-un An Internaţional al Voluntariatului, am găsit soluţia: Primăria Voluntară! Iar în soluţia noastră au crezut cei de la Tineret în Acţiune, Acţiunea "Iniţiative ale Tinerilor", bucurându-ne în acelaşi timp şi de sprijinul Comisiei Europene şi obţinând un buget de 5950 de euro.

Dar ce presupune concret proiectul?
O să fim succinţi - momentan, urmând să dezvoltăm în alte articole fiecare etapă a proiectului.

Prima etapă
: un concurs adresat copiilor din Tîrgu Frumos, cu vârsta cuprinsă între 10-15 ani (clasele V-VIII), ce vor trebui să realizeze un colaj pe tema:

„soluţii voluntare pentru dezvoltarea oraşului Tîrgu Frumos

Colajele pot fi din realizate din fotografii, tăieturi de ziar/reviste, materiale reciclate, carton, plastic, pot fi colaje de melodii, filme, poezii, un colaj-eseu... nu există limite. Copiii care vor realiza primele 60 cele mai creative colaje, ce respectă tema, vor avea şansa de a participa la cursul de formare: "Super-Politicienii Voluntari".

Colajele se depun la voluntarii noştri (în format fizic sau pe CD, până pe data de 3 iunie 2011, ora 18.00, în faţa Şcolii Garabet Ibrăileanu). Pentru a realiza selecţia celor mai reuşite colaje, vom realiza o expoziţie stradală, unde chiar şi cetăţenii vor putea vota cele mai interesante soluţii.

A doua etapă este cursul, care e structurat pe 8 module şi se va derula pe parcursul vacanţei de vară. Vor fi 12 formatori, un coordonator şi un îndrumător. Să nu vă imaginaţi că va fi un curs, unde vine un prof şi predă,
iar copiii trebuie să scrie... nu nu... Va fi cu totul nonformal! Copiii, sub îndrumarea formatorilor, se vor juca inteligent, învăţând să aibă mai multă încredere în ei, să vorbească fără teamă în faţa unui grup mare, să aprecieze munca, să fie activi, să aibă argumente, să gândească proactiv... Vom realiza activităţi practice, vizite în diverse instituţii, acţiuni de voluntariat etc.

După curs, va urma campania electorală. Oricine din grupul celor 60 de copii va putea candida la noua Primărie Voluntară. Se vor forma partide, se vor face liste... exact după modelul alegerilor locale. În final, vor fi aleşi un primar, un viceprimar şi 16 consilieri, fix după structura Primăriei Tîrgu Frumos.

Apoi, după alegeri, cei 18 tineri vor trebui să realizeze acţiunile promise în campania electorală, deci vor trebui să aibă grijă ce promit, ca să poată realiza ulterior... altfel riscă să-şi piardă statutul.

Şi aşa, acumulând experienţă, formatorii şi membrii Primăriei Voluntare, vor merge într-o tabără la munte, unde vor realiza "Planul strategic de dezvoltarea a oraşului Tîrgu Frumos în viziunea Primăriei Voluntare".

Iar când ne vom întoarce,
vom prezenta cu toţii - mici politicieni şi tineri formatori (toţi voluntari), în cadrul unei conferinţe, acest plan ce va întruni soluţiile noastre la problemele comunitare. Va o ocazie bună pentru micii reprezentanţi ai Primăriei Voluntare de a-şi exprima opiniile aşezaţi la aceeaşi masă cu reprezentanţii Primăriei Tîrgu Frumos.

Acestea fiind spuse, aşteptăm cât mai mulţi copiii să aplice la proiect! Iar dacă doriţi să ne sprijiniţi, contactaţi-ne pe supertineri@yahoo.com sau pe pagina de facebook: www.facebook.com/ASIRYS. Cum? Rămâne să decideţi dumneavostră, în funcţie de resursele de care dispuneţi.

... Scris de Mihaela Diana Podariu
(Coordonator ASIRYS)

Hai cu noi în Ţara lui Ştefan cel Mare!

sâmbătă, 30 aprilie 2011

Se spune că noi tinerii am cam uitat tradiţiile… Poate că e adevărat, din acest motiv considerăm că puţină inovaţie în promovarea acestora ar prinde bine! Prin urmare pentru a atrage atenţia asupra frumuseţii tradiţiilor româneşti şi pentru a le promova, vom organiza un flash-mob.

Pentru această activitate, participanţii vor trebui să se îmbrace în costum popular sau să aibă cel puţin o piesă de vestimentaţie dintr-un costum popular (o ie).

Când dăm startul? Ne-am gândit ca primul flash-mob pentru românitate să se desfăşoare cu ocazia Festudis (unde în 2010 am luat locul I pentru Creativitate), de această dată în parteneriat cu Asociația Tinerilor Români din Afara Granițelor (ATRAG) şi Asociaţia Cutezătorul din Făleşti. Vom anunţa data exactă cel târziu pe 6 mai (va fi într-una din zilele 7-14 mai).

Cum te înscrii? Fie ne trimiţi un email pe taraluistefan@gmail.com, fie dai accept la eveniment pe facebook şi te contactăm noi. Atenţie: termenul limită de înscriere este 5 mai 2011.

Cine poate participa? Oricine... din Moldova lui Ştefan cel Mare şi nu numai... care e dispus/ă să participe activ, în ziua cu pricina.

Ce câştigi dacă participi?
- o experienţă de neuitat;
- o diplomă de participare;
- posibilitatea de a fi beneficiarul celorlalte evenimente din cadrul proiectului (schimbul de tineri, campusul, evenimentul de haiducie, petreceri etc.);
- super-prieteni!
Dacă ai întrebări, le aşteptăm cu drag!

Evenimentul e coordonat de Asociaţia SUPER TINERI - ASIRYS, în cadrul proiectului "Ţara lui Ştefan cel Mare" şi este finanţat de programul Tineret în Acţiune (Acţiunea 3.1.a), cu sprijinul Comisiei Europene.

Această comunicare reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

Oportunitate de formare în arta dezbaterilor

miercuri, 27 aprilie 2011

Când am auzit de proiectul Closer to Oxford, mi-am zis "Wow, e o şansă să învăţ să am argumente bune pe orice subiect!". Proiectul, dezvoltat de ARDOR şi Policy Center, propune ca prim pas un antrenament online. Echipe formate din 2 tineri, studenţi sau masteranzi, români, rromi sau de alte etnii, se pot înscrie pe siteul: www.closer2oxford.ro, dar nu înainte de a citi www.closer2oxford.ro/page/debateonline.

După antrenamentul online, urmează seminariile, adică din punctul meu de vedere: premiile! De seminarii vor beneficia cei mai activi tineri, care vor învăţa şi aprofunda secretele artei argumentării şi dezbaterii!

Tema de dezbatere pusă în joc pentru antrenamentul online: "E timpul să afirmăm că predarea religiei în şcoli pune în pericol laicitatea statului român?" [Sincer, nu ştiu nimic despre subiect, dar regulile de antrenament îmi sugerează să mă alimentez cu informaţii... altfel spus, să mă documentez!]

Dar ce mă motivează să particip la proiect deşi, între noi fie vorba, presupune perseverenţă şi ceva efort mental? Rezultatele de la finalul antrenamentului...

- Voi da răspunsuri bune la orice întrebare incomodă (mai ales la prezentările de proiecte sau licenţă de la facultate!);

- Voi dobândi credibilitate şi profesionalism atunci când îmi voi exprima ideile şi opiniile în faţa prietenilor, colegilor, profesorilor, angajatorilor etc.
În plus, proiectul e unica oportunitate gratuită de formare în arta argumentării şi dezbaterii din România şi e deschisă tinerilor!

Experienţa mea de voluntariat

duminică, 27 martie 2011

Un nou proiect ASIRYS, o nouă şansă de a căpăta experienţă în voluntariat şi de această dată şi în scrierea proiectelor! Dacă ar fi să caracterizez acest proiect, "Şcoala nonformală de Antreprenori Sociali”, nu aş putea spune decât lucruri bune pentru că a fost unul dintre proiectele de succes ale asociaţiei!

De-a lungul acestor luni, am învăţat să am încredere în mine, în forţele proprii, mi-am dezvoltat abilităţi precum lucrul în echipă, vorbitul în public sau creativitatea prin jocuri nonformale şi organizarea evenimentelor. Tot cu ajutorul acestui proiect mi-am dezvoltat pasiunea de a scrie deoarece am avut şansa să fiu redactor la portalul oraşului Târgu Frumos, am învăţat să coordonez activităţi, să scriu proiecte, dar am învăţat şi că în viaţă este necesar să înveţi tot timpul şi tot ceea ce vrei, căci nu ştii când vei putea avea nevoie de acele informaţii acumulate. Afirm aceste lucruri deoarece am avut şi încă am ocazia de a organiza diferite activităţi extraşcolare şi datorită faptului că am experienţă în acest domeniu nu mai am frică de a vorbi în public şi am puterea de a coordona un grup.

”Şcoala Nonformală de Antreprenori Sociali” a fost şi un mod prin care am putut să comunic cu alte persoane de vârsta mea, să găsesc tineri cu aceleaşi pasiuni ca şi mine. Cel mai mult mi-a plăcut că am reuşit să fim o echipă de “super tineri” dornici să îşi transforme comunitatea într-un loc numit “acasă” unde poţi veni cu drag şi găseşti oameni primitori şi deschişi noilor idei şi oportunităţi.

Ce înseamnă voluntariatul pentru mine?
Voluntariatul este ca o caracatiţă care te prinde cu braţele sale, te introduce într-o lume fantastică unde totul este posibil şi nu te lasă să te desprinzi de acea lume! Voluntariatul te ajută în primul rând să te cunoşti pe tine, să înveţi să descoperi ce pasiuni ai, să te dezvolţi atât personal cât şi profesional şi astfel să îi poţi ajuta şi pe ceilalţi din jurul tău. Prin intermediul mai multor studii s-a dovedit deja că practica bate teoria, iar prin voluntariat nu poţi avea decât de câştigat.

De curând am depus CV-ul pentru un proiect „Training orientat spre practică prin firmă simulată/de exerciţiu”, în care am fost selectaţi pe baza CV-ului. Am fost fericită să aflu că am destulă experienţă în ceea ce înseamnă voluntariat pentru a fi selectată, iar de aceea îi sfătuiesc pe toţi cei care încă sunt pierduţi într-o lume virtuală, cu prieteni şi pasiuni virtuale, să devină voluntari, implicit şi oamenii de bază ai României sau poate ai Uniunii Europene!

Proiectul „Şcoala Nonformală de Antreprenori Sociali” m-a învăţat să îmi descopăr şi să îmi cultiv pasiunile, dar şi să cred în ceea ce fac! Pe viitor mă voi axa pe ceea ce îmi place să fac, iar cu ajutorul voluntariatului voi reuşi prin scrierea proiectelor să îmi dezvolt pasiunile şi să atrag şi alţi tineri.


... scris de Andreea Creţu

21 Martie - Ziua Internaţională a Copiilor cu Sindrom Down

sâmbătă, 26 martie 2011

Pe data de 20 martie, Asociaţia ASIRYS a participat la evenimentul dedicat Zilei Internaţionale a Copiilor cu Sindrom Down, organizat de Asociaţia "Salut Prieteni", unul din partenerii noştri din Paşcani. În cadrul evenimentului au participat 3 voluntari ASIRYS: Voctoria Bulache, Anca Gherasim şi Mihaela Diana Podariu, ce au susţinut un program artistic şi au relaţionat cu invitaţii şi tinerii cu dizabilităţi prezenţi.

Evenimentul s-a desfăşurat la noul Club al Copiilor din Paşcani şi a avut numeroşi invitaţi: părinţi ai copiilor cu sindrom Down sau cu autism din Paşcani, profesori, doctori, politicieni, asistenţi sociali, tineri voluntari, precum şi aproximativ 15 copii şi tineri cu dizabilităţi.

Au fost susţinute prezentări, s-a vorbit despre agresivitate, despre faptul că tinerii cu dizabilităţi pot deveni printr-o educaţie corectă, de specialitate, adevărate resurse pentru comunitate.

O ipoteză interesantă menţionată de specialiştii prezenţi, a fost că de fapt tinerii cu Sindrom Down nu sunt bolnavi, ei au un cromozom 21 în plus, ceea ce nu e o dizabilitate, ci ţine de genetică. Ne-am întrebat retoric cum ar fi fost ca toţi oamenii să se nască cu un cromozom 21 în plus, probabil că aceasta ar fi devenit definiţia normalităţii.

Concluzia evenimentului a fost să fim deschişi şi toleranţi, copiii cu dizabilităţi vin pe lume pentru a ne învăţa să iubim.

Mulţumim pentru invitaţie doamnei Vasilca Erbiceanu, care de 4 ani realizează proiecte minunate, de voluntariat dedicate copiilor şi tinerilor cu sindrom Down, cu autism şi alte dizabilităţi.


Am împlinit 2 ani! Povestea ASIRYS...

sâmbătă, 26 februarie 2011

Practic ASIRYS şi-a început activitatea în mai 2008, ca grup informal. Iniţial ideea de a dezvolta proiecte de voluntariat a fost a unui singur om, ulterior alăturându-se voluntari şi membri importanţi. Proiectele de lansare au fost „Învaţă să te implici” şi „Ieşi la sport! Sedentarii sunt naşpa!”, ele au arătat că tinerii din Tîrgu Frumos au potenţial, iar oraşul are nevoie de o organizaţie activă, care să schimbe starea de "plictiseală" în oportunităţi de dezvoltare pentru orice cetăţean, dar în special pentru tineri. Scopul era deja stabilit: dezvoltarea comunităţii pe toate planurile, iar numele de SUPER TINERI dorea să ofere o notă de accesibilitate filosofiei ASIRYS (cetăţean cu atitudine, solidar, implicat, responsabil, cu spirit tânăr, orientat spre succes).

Pe 26 februarie 2009, ASIRYS obţine personalitate jurdică, este oficial ONG şi începe proiectul "Demonstrează-ţi talentul!", organizând numeroase acţiuni culturale sau sportive (Ziarul care te implică, Echipa de Volei etc.) cu rolul de a promova voluntariatul în rândul tinerilor. Diversele proiecte arată că tinerii din Tîrgu Frumos au o pasiune comună: dansul! Aşa apare în vara lui 2009 "Dansez cu Implicare", proiect ce este finanţat de Tineret în Acţiune, cu sprijinul UE.

Se organizează o tabără de dans, unde 5 alte proiecte sunt planificate. "Dansez cu implicare" are un succes neaşteptat. Pornind de la 200 de euro, echipa de tineri implicată reuşeşte să amenajeze Parcul ASIRYS, mobilizând cetăţeni, autorităţi şi societăţi comerciale. Şi asta nu e totul, ecologizează Dealul Buznei, realizează o campanie antialcool, o expoziţie cu obiecte donate de bătrâni, vizitează centrul de plasament Trinitas spre surpriza copiilor şi tinerilor orfani, organizează numeroase spectacole de promovare a comportamentului responsabil şi solidar.

Apoi urmează o altă etapă... se ştie că Tîrgu Frumos e un oraş multicultural. Proiectul "Mesageri împotriva discriminării" a dorit să valorifice acest lucru şi să unească romii cu lipovenii şi românii. Să fim solidari şi toleranţi unii cu alţii, asta îşi propunea proiectul. Instrumentul folosit a fost dansul, iar rezultatele nu au întârziat să apară. 4 workshopuri culturale, premiul I pentru creativitate la cel mai mare festival studenţesc din Iaşi:
Festudis. Proiectul şi Tîrgu Frumos au fost date ca exemplu până şi în Parlament, atrăgând atenţia liderilor lipoveni şi rromi din toată ţara... iar săptămâna viitoare pe TVR Iaşi veţi putea urmări o emisiune despre tinerii implicaţi în această iniţiativă.

2010 a fost un an bogat. După tabăra de dans de la Sulina şi flash-mobul pe ploaie din Iaşi, în august încep cursurile "Şcolii nonformale de antreprenori sociali". Multe planuri, mulţi tineri, perspective de dezvoltare şi experimente antreprenoriale. Abilităţile antreprenoriale le dobândeşti doar prin practică, iar proiectul "Şcoala Nonformală de Antreprenori Sociali" a fost o lecţie rară şi valoroasă pentru tinerii implicaţi. 70 de evenimente socio-culturale dezvoltate, 200 de tineri implicaţi, 6 afaceri testate, 15 antreprenori formaţi, 5 proiecte scrise, un plan de dezvoltare a organizaţiei... sunt doar câteva din rezultatele măsurabile obţinute. În curând va apărea şi cartea, prin care tinerii din ţară, din comunităţile mici, vor putea învăţa din experienţa ŞNAS, tehnici antreprenoriale pentru a-şi dezvolta organizaţia.

Singuri şi trişti... "Bunicii Nimănui" au primit alinare: copiii şi tinerii din ASIRYS au organizat o expoziţie, au scris poezii despre viaţa lor, i-au vizitat, le-au pregătit câte o masă caldă de Crăciun, de Anul Nou şi de Bobotează. "Dumnezeu să vă dea sănătate!" au spus bătrânii nimănui, cu lacrimi în ochi.

În 2010, unul din voluntarii noştri îşi prezenta teza de licenţă, ce avea un studiu de caz pe ASIRYS. Unul din profesorii din comisia de evaluare o întreabă: "Chiar există organizaţia asta în Tîrgu Frumos sau ai inventat?". "Sigur că există!" răspunde voluntara. "Hmm... hai să verificăm!".

Mai sunt multe de spus despre ASIRYS, sunt multe experienţe pe care le-am trăit, care ne-au îmbogăţit sufleteşte, care ne-au făcut să creştem personal, profesional şi comunitar. Tîrgu Frumos nu mai este acelaşi de acum 2 ani, iar ASIRYS a avut cel puţin o mică contribuţie în dezvoltarea pozitivă prin diversele proiecte pe care le-a realizat. Nu mai sunt doar ştiri negative atunci când dai un search pe google cu "tîrgu frumos" sau "tg frumos". Iar ceea ce e mai frumos, e că tot ce s-a întâmplat în ASIRYS s-a bazat 100% pe voluntariat.

Urmează sigur "Ţara lui Ştefan cel Mare", aşteptăm rezultatele (de la finanţatori) pentru "Primăria Voluntară", "Unconventional Ways in Traditional Arts", "Warriors for Europe", "Forever Young"... după cum se simte din titluri, începe o nouă etapă în ASIRYS: proiectele internaţionale.

Azi, 26 februarie 2011, Asociaţia SUPER TINERI – ASIRYS - împlineşte 2 ani de activitate. Ce ne dorim? Sunt multe lucruri, avem multe planuri, dar ca să le rezum: proiecte creative, voluntari activi, motivaţi, care să (se) dezvolte, colaborări şi parteneriate extraordinare, un oraş cu 10% mai dezvoltat la finele lui 2011. Şi-ar mai fi... ce ne doriţi şi voi!?

9 ani de ASIRYS

În acest an sărbătorim 9 ani de activitate. Pe 26 februarie 2009, asociaţia noastră a obţinut certificatul de înregistrare fiscală, însă a...